Onze Missie en Visie

Missie


Vanuit een christelijke levenshouding willen wij dienstbaar zijn aan mensen in nood. De Herberg geeft hierbij uitvoering aan de Bijbelse opdracht beschreven zoals in Mattheus 25:35-40 (Bible Gateway)


35Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd.36Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.”37Deze goede mensen zullen vragen: “Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven?38Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven?39En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?”40Ik zal tegen hen zeggen: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.”

 

 

Visie

Dak-of thuisloos, het kan iedereen overkomen. De Herberg helpt en biedt zorg aan de kwetsbare medemens waardoor zij kunnen werken aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. Contact, wederzijdse ontmoeting en eigen regie van de deelnemers en bezoekers staan hierbij centraal. De Herberg gelooft dat ieder mens ertoe doet en dat er voor ieder mens hoop en perspectief is.

 

Onze Kernwaarden

Om deze missie en visie uit te dragen heeft Stichting De Herberg drie kernwaarden geformuleerd die duidelijk en zichtbaar en herkenbaar zijn in alle lagen, taken en uitvoeringen van de organisatie.

 

Duidelijk

  • Christelijke identiteit 
  • Voor ieder mens is er hoop en perspectief

 

Dienend

  • Oprechte aandacht voor de medemens die lijdt
  • Respectvol vanuit gelijkwaardigheid, niet voor maar samen met de cliënt
  • Zorg op maat waarin de hulpvraag en de regie van de cliënt centraal staat


Doeltreffend

  • Laagdrempelig
  • Slagvaardig (zonder onnodige barrières)
  • Weinig bureaucratie