Download hier onze nieuwe brochure

DAKLOOS OF THUISLOOS...

Het kan iedereen overkomen.

Stichting De Herberg Breda geeft zorg en aandacht aan kwetsbare mensen die de grip op zichzelf en het leven zijn kwijtgeraakt. 


We bieden praktische en maatschappelijke ondersteuning waarbij contact en wederzijdse ontmoeting centraal staat. Dit doen wij door middel van verschillende diensten en projecten zodat zij verder kunnen werken aan het verbeteren van hun eigen leefomstandigheden. 

Het verhaal van Richard bij Nieuwsuur 

WOONPROJECTEN

een plek om tot rust te komen en te herstellen

WARM THUIS


Eerst een woning, dan herstel.


Een eigen huis is het beste startpunt voor het werken aan herstel en het opbouwen van een (nieuwe) toekomst. Warm Thuis is een kleinschalig woonproject waarin we een (dreigend) dak- en thuisloze jongeren tijdelijk woonruimte en professionele begeleiding bieden. Bewoners wonen zelfstandig, hebben ieder hun eigen slaapkamer maar delen een gezamenlijke keuken en badkamer.


ONDER DE PANNEN


Van woningnood naar huisgenoot.

Sociaal, legaal, verhuren. 


Een uniek project, want er is mogelijk gemaakt dat iedereen die een kamer overheeft zich aan kan melden als verhuurder zonder gekort te worden. Ook mensen met een uitkering, toeslagen en (sociale) huurwoning. Zo heeft een huurder een tijdelijke rustplek en houdt een verhuurder er altijd een extraatje aan over.

DE RUSTPLEK BREDA


In samenwerking met de Rustplek Nederland zijn we sinds januari 2023 van start te gaan met een nieuw project!


Een tijd rust nemen op een plek die geborgenheid biedt kan helpen even alles op een rijtje te zetten, de juiste hulp en begeleiding te vinden en nieuwe kansen te ontplooien.
Onze gastgezinnen stellen hiervoor hun huizen beschikbaar en delen hun alledaagse leven met gasten.


ONZE ACTIVITEITEN

een plek waar je welkom bent

INLOOPHUIS


Stichting de Herberg heeft een gastvrije huiskamer voor wie geen huiskamer of (t)huis heeft. We bieden een luisterend oor, een warme kom soep of een warme maaltijd. Daarnaast bieden we laagdrempelige activiteiten. 

STEUN- EN ADVIESPUNT


Van maandag tot en met vrijdag is het Steun-en adviespunt geopend voor (dreigend) dak- en thuislozen. Mensen kunnen terecht voor een luisterend oor bij professionals voor allerlei sociaal, maatschappelijke en juridische vragen en ondersteuning. 

ZORG VOOR ARBEIDS-MIGRANTEN


Het aantal dakloze arbeidsmigranten neemt steeds meer toe. De Herberg helpt en ondersteund op straat belande arbeidsmigranten.OUTREACHEND WERKEN


Merkbaar aanwezig op plaatsen waar de eenzaamheid en de nood groot is.

SOEPBUS


De Soepbus is een belangrijk onderdeel voor dak- en thuislozen in Breda. Bezoekers kunnen terecht voor een warme kom soep en een luisterend oor. Daarnaast verstrekken we kleding, slaapzakken en toiletartikelen...

VELDWERK


Veldwerkers benaderen dak- en thuislozen in hun eigen omgeving en ondersteunen hen zo nodig in de eerste levensbehoeften zoals eten, drinken, kleding en dekens. Vaak onstaat hiermee het eerste contact en een goed gesprek... 

.

ZINGEVING

KERKDIENSTEN


Iedere vierde zondag van de maand organiseren we een laagdrempelige kerkdienst voor en met onze bezoekers in het kerkgebouw van de GKV in Breda


KERSTHERBERG


 

Voor alle men­sen, die om wat voor reden dan ook geen (t)huis hebben of geen kerst kun­nen of wil­len vie­ren, is de Kersther­berg al sinds 1981 dé huis­ka­mer van Breda. Tijdens deze dagen is er volop gezelligheid, eten en drinken...

HERBERG NIEUWS


en actualiteiten

HERBERG

NIEUWS

IN MEMORIAM

WIM KANT

Our Mission

De Missie van de Herberg is de liefde van God uitdragen aan de mensen om ons heen. Deze missie is

geïnspireerd door een tekst uit de Bijbel: Mattheus 25:35-40


In dit Bijbelgedeelte vertelt Jezus aan mensen die iets voor hem willen doen, dat ze dit allang gedaan hebben. Niet door hem rechtstreeks te helpen, maar door mensen te helpen die het nodig hebben. Hij zegt: Steeds als je iemand helpt die het minder goed heeft, help je mij. 


Wij helpen mensen die het nodig hebben. Ongeacht hun geloof, afkomst of ras 


35Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.” 37Deze goede mensen zullen vragen: “Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?” 40Ik zal tegen hen zeggen: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.

Contact

Stichting de Herberg Breda

Haagweg 3

4814 GA BREDA


076 7857358


info@stichtingdeherberg.nl 


Bank. NL89 INGB 0009314007


Fiscaal nr. 810957620

Steun ons 

Snel naar

>Wie zijn wij

------------------------------------------------

>Ons aanbod

------------------------------------------------

>Help ons

------------------------------------------------

>Word vrijwilliger

------------------------------------------------

>Privacy

------------------------------------------------

REVIEWS

"Ik heb eindelijk weer een thuis! Ik heb een heel traject gevolgd en ik ga langzaam opwaarts. Uiteraard ben ik hier gekomen door jullie liefdevolle hulp, steun en een luisterend oor. Ik zal jullie hier eeuwig dankbaar voor zijn. Mijn dank is groot. Wat jullie allemaal hebben gedaan en betekend hebben, is onbeschrijfelijk. Jullie waren een lichtpuntje in mijn donkerste en duisterste periode! Jullie warmte en liefde voor de medemens is zo hartverwarmend en oprecht! Jullie hebben mij weer hoop liefde en kracht gegeven. Ik zal jullie nooit en te nimmer vergeten en jullie zitten in mijn hart." 


-Simone

"Nergens was ik welkom. Op straat kwam ik in contact met veldwerkers van de Herberg. Voor het eerst sinds lange tijd voelde ik me begrepen en geliefd. Ik mocht er zijn! In de Herberg mocht ik tot rust komen. Ik had zoveel problemen dat ik door de bomen het bos niet meer zag. Samen zochten we naar een plek waar ik kon werken aan mijn alcoholprobleem en herstel. De Herberg heeft een plek gevonden waar ik aan mijzelf kon werken. Inmiddels woon ik daar bijna een jaar. Nog steeds heb ik het vaak moeilijk maar ik heb heel veel geleerd.


-Jeroen

"Ik was zwanger en dakloos. De Herberg heeft mij geholpen aan onderdak. Ik kreeg weer hoop voor mijzelf

én voor mijn ongeboren kindje."   


-Anoniem

“Na een tijd rondzwerven kwam ik bij de Soepbus. Eenmaal bij de Soepbus zakte ik in elkaar door gezondheidsproblemen. Vrijwilligers van de Herberg hebben op straat mijn leven gered en mij in het ziekenhuis opgezocht. Ik voelde me sinds lange tijd  gezien en gehoord. De Herberg heeft mij, met hulp van God, werk en huisvesting gegeven. Ik ben zo dankbaar! “

Miroslaw

"Bedankt voor jullie hulp in moeilijke tijden. Ik heb al meer dan een jaar geen alcohol meer gedronken. Ik woon nog steeds in de hostel voor alcoholisten en streef naar nuchterheid"


-Marcin Poland

"De Herberg is voor mij een warme huiskamer die ik zelf niet heb"


-Jeroen

"Jullie zijn een lichtpuntje in mijn leven, goede mensen die me geen pijn doen en met wie ik (als enige) over alles kan praten. Dank jullie wel"


-Anoniem

"Iedere dag is overleven, de ene keer slaap ik onder de brug de andere keer op een bankje. De Herberg accepteert mij zoals ik ben. Ik ben dankbaar voor alle hulp van de Herberg"


-Kathy

"De Herberg ziet mij niet als een alcoholist maar als mens. Dat betekent heel veel voor mij"


-Mark

"Hier mag ik mezelf zijn"-Patrick

"Ik voel me hier gehoord en serieus genomen"


-Richard

"Op straat voel ik me vaak eenzaam en bekeken. Bij de Herberg voel ik mij welkom en thuis"


-Alex