Download hier onze nieuwe brochure

Telefonisch zijn we moeilijk bereikbaar. U kunt het beste een mail sturen naar info@stichtingdeherberg of onderdepannen@stichting deherberg.nl

DAKLOOS OF THUISLOOS...

Het kan iedereen overkomen.

Stichting De Herberg Breda geeft zorg en aandacht aan kwetsbare mensen die de grip op het leven zijn kwijtgeraakt.


We bieden praktische en maatschappelijke ondersteuning door middel van verschillende diensten en projecten zodat zij kunnen werken aan het verbeteren van hun leefomstandigheden.

VERHALEN EN GETUIGENISSEN

IN MEMORIAM

WIM KANT

HERBERG

NIEUWS

"Het aantal mensen dat bijvoorbeeld door het verlies van hun baan of echtscheiding tijdelijk geen onderdak heeft, groeit de afgelopen jaren sterk. Dit gaat om mensen zoals jij en ik. Zij hebben met spoed woonruimte nodig en die is schaars. Met het project Onder de Pannen helpen wij deze mensen en zorgen we ervoor dat er wat rust is voor hen om zaken op orde te brengen en een structurele woonoplossing te vinden"

WETHOUDER 
ARJEN VAN DRUNEN

"Het aantal mensen dat bijvoorbeeld door het verlies van hun baan of echtscheiding tijdelijk geen onderdak heeft, groeit de afgelopen jaren sterk. Dit gaat om mensen zoals jij en ik. Zij hebben met spoed woonruimte nodig en die is schaars. Met het project Onder de Pannen helpen wij deze mensen en zorgen we ervoor dat er wat rust is voor hen om zaken op orde te brengen en een structurele woonoplossing te vinden"

WETHOUDER

ARJEN VAN DRUNEN

Our Mission


Stichting de Herberg wil de liefde van Christus weerspiegelen en het evangelie uitdragen in woord en daad. Wij geven uitvoering aan de Bijbelse opdracht beschreven zoals in

Matheus 25:35-40 


35Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.” 37Deze goede mensen zullen vragen: “Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?” 40Ik zal tegen hen zeggen: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.

Snel naar

>Wie zijn wij

------------------------------------------------

>Ons aanbod

------------------------------------------------

>Help ons

------------------------------------------------

>Word vrijwilliger

------------------------------------------------

>Privacy

------------------------------------------------

Contact

Stichting de Herberg Breda

Haagweg 3

4814 GA BREDA


076 7857358


info@stichtingdeherberg.nl 


Bank. NL89 INGB 0009314007


Fiscaal nr. 810957620

Steun ons 

REVIEWS

"Ik heb eindelijk weer een thuis! Ik heb een heel traject gevolgd en ik ga langzaam opwaarts. Uiteraard ben ik hier gekomen door jullie liefdevolle hulp, steun en een luisterend oor. Ik zal jullie hier eeuwig dankbaar voor zijn. Mijn dank is groot. Wat jullie allemaal hebben gedaan en betekend hebben, is onbeschrijfelijk. Jullie waren een lichtpuntje in mijn donkerste en duisterste periode! Jullie warmte en liefde voor de medemens is zo hartverwarmend en oprecht! Jullie hebben mij weer hoop liefde en kracht gegeven. Ik zal jullie nooit en te nimmer vergeten en jullie zitten in mijn hart." 


-Simone

"Bedankt voor jullie hulp in moeilijke tijden. Ik heb al meer dan een jaar geen alcohol meer gedronken. Ik woon nog steeds in de hostel voor alcoholisten en streef naar nuchterheid"


-Marcin Poland

"De Herberg is voor mij een warme huiskamer die ik zelf niet heb"


-Jeroen

"Jullie zijn een lichtpuntje in mijn leven, goede mensen die me geen pijn doen en met wie ik (als enige) over alles kan praten. Dank jullie wel"


-Anoniem

"Nergens was ik welkom. Op straat kwam ik in contact met veldwerkers van de Herberg. Voor het eerst sinds lange tijd voelde ik me begrepen en geliefd. Ik mocht er zijn! In de Herberg mocht ik tot rust komen. Ik had zoveel problemen dat ik door de bomen het bos niet meer zag. Samen zochten we naar een plek waar ik kon werken aan mijn alcoholprobleem en herstel. De Herberg heeft een plek gevonden waar ik aan mijzelf kon werken. Inmiddels woon ik daar bijna een jaar. Nog steeds heb ik het vaak moeilijk maar ik heb heel veel geleerd.


-Jeroen

"Iedere dag is overleven, de ene keer slaap ik onder de brug de andere keer op een bankje. De Herberg accepteert mij zoals ik ben. Ik ben dankbaar voor alle hulp van de Herberg"


-Kathy

"De Herberg ziet mij niet als een alcoholist maar als mens. Dat betekent heel veel voor mij"


-Anoniem

"Ik was zwanger en dakloos. De Herberg heeft mij geholpen aan onderdak. Ik kreeg weer hoop voor mijzelf

én voor mijn ongeboren kindje."   


-Anoniem

"Ik voel me hier gehoord en serieus genomen"


-Richard

"Op straat voel ik me vaak eenzaam en bekeken. Bij de Herberg voel ik mij welkom en thuis"


-Alex