Download hier onze nieuwe brochure

Telefonisch zijn we moeilijk bereikbaar. U kunt het beste een mail sturen naar info@stichtingdeherberg of onderdepannen@stichting deherberg.nl

DAKLOOS OF THUISLOOS...

Het kan iedereen overkomen.

Stichting De Herberg Breda geeft zorg en aandacht aan kwetsbare mensen die de grip op het leven zijn kwijtgeraakt.


We bieden praktische en maatschappelijke ondersteuning door middel van verschillende diensten en projecten zodat zij kunnen werken aan het verbeteren van hun leefomstandigheden.

Energiecompensatie niet nodig?


Doneer je energiecompensatie aan Stichting de Herberg Breda t.b.v. de Kerstherberg of een van onze andere projecten!


Heb je je energietoeslag van € 190,- niet nodig? Dan kan je ervoor kiezen om één of zelfs twee maanden energietoeslag te doneren aan Stichting de Herberg Breda. Die donatie(s) zijn meer dan welkom! Onze giften nemen af terwijl onze doelgroep, juist steeds meer toeneemt! Een steun in de rug kan de Herberg dus best gebruiken. Help ons helpen!


Bank. NL89 INGB 0009314007 t.a.v. STICHTING DE HERBERG BREDA

UITGELICHT


november 2022

ONZE ACTIVITEITEN


een plek waar je welkom bent

INLOOPHUIS


Stichting de Herberg heeft een gastvrije huiskamer voor wie geen huiskamer of (t)huis heeft. We bieden een luisterend oor, een warme kom soep of een warme maaltijd. Daarnaast bieden we laagdrempelige activiteiten. 

STEUN- EN ADVIESPUNT


Van maandag tot en met vrijdag is het Steun-en adviespunt geopend voor (dreigend) dak- en thuislozen. Mensen kunnen terecht voor een luisterend oor bij (vrijwillige) professionals en voor allerlei sociaal, maatschappelijke en juridische vragen en ondersteuning. 

ZORG VOOR ARBEIDS-MIGRANTEN


Het aantal dakloze arbeidsmigranten neemt steeds meer toe. De Herberg helpt en ondersteund op straat belande arbeidsmigranten.SOEPBUS


De Soepbus is een belangrijk onderdeel voor dak- en thuislozen in Breda. Bezoekers kunnen terecht voor een warme kom soep en een luisterend oor. Daarnaast verstrekken we kleding, slaapzakken en toiletartikelen...

VELDWERK

Veldwerkers benaderen dak- en thuislozen in hun eigen omgeving en ondersteunen hen zo nodig in de eerste levensbehoeften zoals eten, drinken, kleding en dekens. Vaak onstaat hiermee het eerste contact en een goed gesprek... 

.

KERSTHERBERG


Voor veel men­sen roept kerst be­paal­de ge­voe­lens op zoals ge­zel­lig­heid, een kerst­boom ver­sie­ren, samen zijn met vrien­den, met fa­mi­lie, lek­ker eten.

 

He­laas geldt dit niet voor ie­der­een. Er zijn

men­sen, die bij­voor­beeld nie­mand

heb­ben om kerst mee te vie­ren, geen geld

heb­ben om de kerst door te komen of zelfs geen (t)huis heb­ben om kerst te be­le­ven. Voor deze men­sen is Kerst­mis vaak he­le­maal geen fijne tijd.

 

Voor alle men­sen, die om wat voor reden dan ook geen (t)huis hebben of geen kerst kun­nen of wil­len vie­ren, is de Kersther­berg al sinds 1981 dé huis­ka­mer van Breda

KERKDIENSTEN


Iedere laatste zondag van de maand organiseren we een laagdrempelige kerkdienst voor en met onze bezoekers in het kerkgebouw van de GKV in Breda


WOONPROJECTEN


een plek om tot rust te komen en te herstellen

WARM THUIS


Warm Thuis is een kleinschalig woonproject i.o waarin we tijdelijk woonruimte en professionele begeleiding bieden aan dak- en thuislozen die de grip op zichzelf het leven zijn kwijtgeraakt. 

ONDER DE PANNEN


Geef uw kwetsbare stadgenoot of dorpsgenoot nieuw perspectief, zodat hij of zij uit de ellende kan ontsnappen en een nieuwe toekomst kan opbouwen!


Een uniek project, want er is mogelijk gemaakt dat iedereen die een kamer overheeft zich aan kan melden als verhuurder zonder gekort te worden. Ook mensen met een uitkering, toeslagen en (sociale) huurwoning. Zo heeft een huurder een tijdelijke rustplek en houdt een verhuurder er altijd een extraatje aan over.

DE RUSTPLEK (I.O)


In samenwerking met de Rustplek Nederland hopen we vanaf januari 2023 van start te gaan met een nieuw project!


Een tijd rust nemen op een plek die geborgenheid biedt kan helpen even alles op een rijtje te zetten, de juiste hulp en begeleiding te vinden en nieuwe kansen te ontplooien.
Onze gastgezinnen stellen hiervoor hun huizen beschikbaar en delen hun alledaagse leven met gasten.

.

Our Mission


Stichting de Herberg wil de liefde van Christus weerspiegelen en het evangelie uitdragen in woord en daad. Wij geven uitvoering aan de Bijbelse opdracht beschreven zoals in

Matheus 25:35-40 


35Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.” 37Deze goede mensen zullen vragen: “Here, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?” 40Ik zal tegen hen zeggen: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.

Contact

Stichting de Herberg Breda

Haagweg 3

4814 GA BREDA


076 7857358


info@stichtingdeherberg.nl 


Bank. NL89 INGB 0009314007


Fiscaal nr. 810957620

Steun ons 

Snel naar

>Wie zijn wij

------------------------------------------------

>Ons aanbod

------------------------------------------------

>Help ons

------------------------------------------------

>Word vrijwilliger

------------------------------------------------

>Privacy

------------------------------------------------

REVIEWS

"Ik heb eindelijk weer een thuis! Ik heb een heel traject gevolgd en ik ga langzaam opwaarts. Uiteraard ben ik hier gekomen door jullie liefdevolle hulp, steun en een luisterend oor. Ik zal jullie hier eeuwig dankbaar voor zijn. Mijn dank is groot. Wat jullie allemaal hebben gedaan en betekend hebben, is onbeschrijfelijk. Jullie waren een lichtpuntje in mijn donkerste en duisterste periode! Jullie warmte en liefde voor de medemens is zo hartverwarmend en oprecht! Jullie hebben mij weer hoop liefde en kracht gegeven. Ik zal jullie nooit en te nimmer vergeten en jullie zitten in mijn hart." 


-Simone

"Bedankt voor jullie hulp in moeilijke tijden. Ik heb al meer dan een jaar geen alcohol meer gedronken. Ik woon nog steeds in de hostel voor alcoholisten en streef naar nuchterheid"


-Marcin Poland

"De Herberg is voor mij een warme huiskamer die ik zelf niet heb"


-Jeroen

"Jullie zijn een lichtpuntje in mijn leven, goede mensen die me geen pijn doen en met wie ik (als enige) over alles kan praten. Dank jullie wel"


-Anoniem

"Nergens was ik welkom. Op straat kwam ik in contact met veldwerkers van de Herberg. Voor het eerst sinds lange tijd voelde ik me begrepen en geliefd. Ik mocht er zijn! In de Herberg mocht ik tot rust komen. Ik had zoveel problemen dat ik door de bomen het bos niet meer zag. Samen zochten we naar een plek waar ik kon werken aan mijn alcoholprobleem en herstel. De Herberg heeft een plek gevonden waar ik aan mijzelf kon werken. Inmiddels woon ik daar bijna een jaar. Nog steeds heb ik het vaak moeilijk maar ik heb heel veel geleerd.


-Jeroen

"Iedere dag is overleven, de ene keer slaap ik onder de brug de andere keer op een bankje. De Herberg accepteert mij zoals ik ben. Ik ben dankbaar voor alle hulp van de Herberg"


-Kathy

"De Herberg ziet mij niet als een alcoholist maar als mens. Dat betekent heel veel voor mij"


-Anoniem

"Ik was zwanger en dakloos. De Herberg heeft mij geholpen aan onderdak. Ik kreeg weer hoop voor mijzelf

én voor mijn ongeboren kindje."   


-Anoniem

"Ik voel me hier gehoord en serieus genomen"


-Richard

"Op straat voel ik me vaak eenzaam en bekeken. Bij de Herberg voel ik mij welkom en thuis"


-Alex