Keurmerken


 ANBI

 

Stichting de Herberg Breda is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting de Herberg Breda een instelling is die officieel als ‘goed doel’ is aangemerkt door de Belastingdienst. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De ANBI-regeling is ingegaan per 1 januari 2008. 

Lees hier meer over de ANBI publicatieplicht.

 

Onze gegevens:

Officiële naam: Stichting de Herberg Breda


RSIN nummer: 810957620

CBF-keurmerk


Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.


Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Erkend Leerbedrijf


De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).


Als erkend leerbedrijf voldoen wij aan de volgende voorwaarden:

  1. We bieden de student een goede en veilige werkplek. De student oefent met werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep waarvoor hij in opleiding is.
  2. We hebben een praktijkopleider die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. We maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  3. We zijn bereid om samen te werken met de school en SBB en we verstrekken daartoe de benodigde informatie.
  4. We zijn akkoord met vermelding van onze bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.


Opleiding: Sociaal werker, niveau 4

Crebo nummer: 25615