Keurmerken


 ANBI

 

Stichting de Herberg Breda is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting de Herberg Breda een instelling is die officieel als ‘goed doel’ is aangemerkt door de Belastingdienst. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De ANBI-regeling is ingegaan per 1 januari 2008. 

Lees hier meer over de ANBI publicatieplicht.

 

Onze gegevens:

Officiële naam: Stichting de Herberg Breda


RSIN nummer: 810957620

CBF-keurmerk


Het CBF is de toezichthouder van de Goede Doelen sector. Zij toetsen organisaties aan de normen die door de sector zelf zijn opgesteld. U herkent deze organisaties aan het logo ‘Erkend goed doel’. Dan weet u zeker dat uw geld goed terecht komt.

Ook Stichting de Herberg heeft dit keurmerk.


Goede doelen die in aanmerking willen komen voor een erkenning, moeten aan verschillende normen voldoen. Het CBF let er bijvoorbeeld op of:


  • Er een stevige organisatiestructuur is met heldere afspraken;
  • De financiën verstandig worden beheerd;
  • Er duidelijkheid bestaat over de doelstellingen en de activiteiten;
  • Het geld van donateurs ook echt bij het goede doel terechtkomt;
  • De organisatie transparant is.


Klachten kunnen via mail, telefoon of per post worden ingediend. Voor klachten is een klachtenreglement beschikbaar. Verder zijn ons strategisch beleidsplan en de statutenwijziging in te zien.


Voor meer informatie zie

Stichting De Herberg Breda | Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoen

Erkend Leerbedrijf


De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).


Als erkend leerbedrijf voldoen wij aan de volgende voorwaarden:

  1. We bieden de student een goede en veilige werkplek. De student oefent met werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep waarvoor hij in opleiding is.
  2. We hebben een praktijkopleider die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. We maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  3. We zijn bereid om samen te werken met de school en SBB en we verstrekken daartoe de benodigde informatie.
  4. We zijn akkoord met vermelding van onze bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.


Opleiding: Sociaal werker, niveau 4

Crebo nummer: 25615