Keurmerken

 

Stichting de Herberg is een ANBI en heeft het CBF-keurmerk. 

 


ANBI

 

Stichting de Herberg Breda is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting de Herberg Breda een instelling is die officieel als ‘goed doel’ is aangemerkt door de Belastingdienst. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De ANBI-regeling is ingegaan per 1 januari 2008. 

Lees hier meer over de ANBI publicatieplicht.

 

Onze gegevens:

Officiële naam: Stichting de Herberg Breda


RSIN nummer: 810957620

 


CBF-keurmerk


Het CBF is de toezichthouder van de Goede Doelen sector. Zij toetsen organisaties aan de normen die door de sector zelf zijn opgesteld.  U herkent deze organisaties aan het logo ‘Erkend goed doel’. Dan weet u zeker dat uw geld goed terecht komt.

Ook Stichting de Herberg heeft dit keurmerk.

 

Normen Goede doelen die in aanmerking willen komen voor een erkenning, moeten aan verschillende normen voldoen. Het CBF let er bijvoorbeeld op of:

 

  • Er een stevige organisatiestructuur is met heldere afspraken;
  • De financiën verstandig worden beheerd;
  • Er duidelijkheid bestaat over de doelstellingen en de activiteiten;
  • Het geld van donateurs ook echt bij het goede doel terechtkomt;
  • De organisatie transparant is.

 

Klachten kunnen via mail, telefoon of per post worden ingediend. Voor klachten is een klachtenreglement beschikbaar. Verder zijn ons strategisch beleidsplan en de statutenwijziging in te zien.

 

Voor meer informatie zie www.cbf.nl.


Bekijk via onderstaande link ons erkenningspaspoort


https://www.cbf.nl/organisatie/stichting-de-herberg

Contactgegevens:

Secretariaat. Tel. 06 45 33 96 84

Email. info@stichtingdeherberg.nl

Bank. NL89 INGB 0009314007

KvK Breda 20106230

Fiscaal nr. 810957620

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren