Een plek waar je welkom bent

In het kort onze activiteiten

Inloophuis

We hebben een warme gastvrije huiskamer waar bezoekers op vrijdag en zaterdag kunnen binnenlopen voor een luisterend oor en een warme maaltijd.


Bezoekers kunnen gebruik maken van een computer en internet om zaken te regelen.

Daarnaast kunnen zij terecht voor kleding, het wassen van kleding, slaapzakken en toiletartikelen en bieden we laagdrempelige activiteiten aan voor een zinvolle tijdsbesteding.

Soepbus

Drie keer per week staat onze soepbus op een vaste plaats in het centrum van Breda.


De soepbusdienst wordt door vrijwilligers bemenst. De soepbus is er voor de mensen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke nachtopvang. Vaak zijn er ook mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Een kom warme soep en warme aandacht kunnen ze vaak goed gebruiken.


Naast soep, brood, koffie en thee wordt er ook warme kleding, slaapzakken en noodzakelijke toiletartikelen uitgedeeld.

Onder de Pannen Breda

Er is een grote groep economisch daklozen, niet verslaafd of met psychiatrische aandoeningen, maar zonder goed sociaal netwerk dat hen opvangt. Voor deze mensen bestaat niet of nauwelijks opvang, terwijl deze groep groeit. Daarom is Stichting de Herberg Breda "Onder de Pannen" gestart.


Het gaat vooral om mensen die door verlies van hun baan of door scheiding op straat terecht komen.

Het doel van het project is om mensen snel tijdelijk onderdak te bieden, zodat zij niet verder afglijden en afhankelijk raken van hulpverlening en mogelijk van de (dure) nachtopvang.


Deze economische daklozen brengen we tijdelijk, 1 jaar, onder bij mensen die een kamer beschikbaar hebben en bereid zijn een stadsgenoot hulp te bieden. Degene die Onder de Pannen gebracht wordt, betaalt hiervoor huur en een onkostenvergoeding. Onderhuur dus, waarbij de verhuurder niet gekort wordt op uitkering en/of toeslagen. Zo wordt niet alleen de huurder geholpen, maar gaat ook de verhuurder erop vooruit.

Oekraïne

Verbinding en ontmoeting voor gevluchte Oekraïners
 

Sinds vrijdag 1 april kunnen ontheemde Oekraïners uit gastgezinnen iedere vrijdagmiddag bij ons terecht voor verbinding en ontmoeting met lotgenoten. Allemaal hebben zij onder vreselijke omstandigheden hun huis en haard moeten achterlaten.
 

Officiële weekendschool voor ontheemde kinderen.In de eerste week van mei gaan we van start als 7e weekendschool in Nederland. Gevluchte Oekraïense kinderen krijgen les in de Oekraïense taal/cultuur. 

Steun- en adviespunt

Van maandag tot en met vrijdag is het steun en adviespunt geopend waar mensen terecht kunnen bij professionele vrijwilligers voor allerlei sociaal, maatschappelijke en juridische vragen en ondersteuning. Al onze professionele medewerkers van het Steun en Adviespunt doen hun werk vrijwillig!


Ook hebben wij aandacht voor dakloze arbeidsmigranten, wij helpen hen op weg aan werk en huisvesting.

Veldwerk

Veldwerkers benaderen dak- en thuislozen in hun eigen omgeving.


Door middel van ontmoeten proberen veldwerkers vertrouwen op te bouwen met mensen die alle mogelijke hulp en zorg mijden. Ons team probeert hen te helpen met het aanvaarden van een passend hulpaanbod.


Onderdeel van het veldwerk is de bakfiets. Veldwerkers fietsen met de bakfiets in de stad om dak- en thuisloze mensen op straat op te zoeken. Een praatje, een bakje koffie en een boterham, voor vele daklozen een hoogtepuntje van de dag!

Warm Thuis

Warm Thuis is een kleinschalig woonproject waarin we (dreigend) dak- en thuislozen helpen om een (tijdelijke) kamer te huren. 


Het Warm thuis-traject duurt gemiddeld 1 jaar. Tijdens dit jaar komen mensen tot rust, werken zij aan hun herstel en zoeken bewoners actief naar permanente woonruimte.


De huurders werken tijdens het Warm Thuis-traject aan vervolgstappen onder (professionele) begeleiding van de Herberg zodat zij kunnen werken aan hun herstel en het verbeteren van hun leefomstandigheden.


Bewoners wonen zelfstandig, hebben ieder hun eigen slaapkamer en leefruimte maar delen een gezamenlijke keuken en badkamer.

Kerkdiensten

Iedere laatste zondag van de maand organiseren we een laagdrempelige kerkdienst voor en met onze bezoekers van de Herberg!


Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof. Onder leiding van geestelijk verzorgers wordt de Bijbel op een eenvoudige en laagdrempelige manier uitgelegd.Tijdens de dienst is er ruimte voor het zingen van liederen, getuigenissen en gebed.


Ook een keer kerkdienst bijwonen?

Iedereen is welkom, aanmelden is niet nodig.

 

Wij zijn zeer afhankelijk van giften en donaties en hebben financiële steun nodig. U kunt een belangrijke bijdrage leveren zodat we enthousiast ons werk kunnen voortzetten.


ELKE BIJDRAGE, klein of groot is bijzonder welkom, wij danken u alvast.