Mijn Heiland, Rots en Borg
Zo laat ik allen, die achterblijven, Geheel aan Uw zorg

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend en na een leven waarin hij wist geborgen te zijn in
Jezus, is overleden

Wim Kant

*28-02-1942 † 29-12- 2019


Vanuit een enorme bewogenheid en liefde voor de mensen in nood, werd Stichting de
Herberg in 2002 opgericht door Wim kant.


Vele mensen hebben vanaf die tijd het evangelie mogen zien en horen. Mensen werden
onvoorwaardelijk opgevangen met een warme kom soep en brood. Hij bood een luisterend
oor en gaf oprechte aandacht aan wie eenzaam was. Vele mensen werden geholpen en door
hem naar afkickklinieken gebracht.


Wij zullen Wim nooit vergeten. Hij had een diep geworteld geloof en wist Gods woord op
eenvoudige en liefdevolle manier uit te dragen en uit te leggen.


Hij leefde met volle teugen
voor Zijn Heiland en Heer. Zijn missie werkt tot op de dag van vandaag door in de stichting.
Samen met God mogen wij doorgaan met wat Wim ooit begonnen is.


De liefde van Christus
weerspiegelen en het bevrijdend evangelie uitdragen in woord en daad.


Namens het bestuur en alle medewerkers bidden wij Corrie, de kinderen en kleinkinderen en
allen die hem lief waren, Gods troost en nabijheid toe.