Organisatie

Zonder de inzet van onze ruim 50 vrijwilligers en giften zou het werk van de Herberg niet mogelijk zijn! De Herberg telt ruim 50 vrijwilligers. Een aantal van hen zijn professionele vrijwilligers waaronder geestelijk verzorgers, een maatschappelijk werker, een jurist en een arts. 

Directeur:

mw. H. van Herwijnen.


De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de organisatie op alle beleidsgebieden van de stichting de Herberg en heeft bevoegdheden welke zijn ontleend aan de statuten van de Stichting de Herberg. Zij geeft uitvoering aan het financiële beleid van de Stichting en onderhoud interne contacten en contacten met externe partners, hulpverleningsinstanties en donateurs. Het bestuur bestuurt de organisatie en is eindverantwoordelijk. 


Bestuur:

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en is verantwoordelijk voor de organisatie en het financiële beleid van de stichting. Het bestuur bestaat uit de onderstaande 3 personen:

 

dhr. B Keijzer - Voorzitter

mw. J.M.D.G.M. Nelson - Secretaris

mw. C van den Berg - Penningmeester


Raad van Advies:

Het bestuur en directie wordt ondersteund door de Raad van Advies. Onze raad van Advies heeft veel kennis en professionaliteit in huis waaronder een kostendeskundige, consultant organisaties en bedrijven, adviseur vastgoed en volkhuisvesting/aankoop en verkoop ontroerend goed/verhuur en beheer woningen en voormalig directeur wooncorporatie(s). De RvA denkt kritisch mee en adviseert gevraagd en ongevraagd. De RvA bestaat uit de onderstaande drie personen:

 

dhr. G.J. van den Berg

dhr. H. Meerloo

dhr. F. EmmerikCoördinators

Veldwerk en Soepbus: dhr. L. van der Giesen 

Inloop: mw. G. Hazelaar 

Steun en Adviespunt: vacant 

Planning en (financiële) administratie:

mw. C. Vink