Organisatie

Directeur:

Mw. Hanneke van Herwijnen.


De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de organisatie op alle beleidsgebieden van de stichting de Herberg en heeft bevoegdheden welke zijn ontleend aan de statuten van de Stichting de Herberg. Zij is verantwoordelijk en geeft uitvoering  aan het financiële beleid van de Stichting en onderhoud interne contacten en contacten met externe partners, hulpverleningsinstanties en donateurs.

Bestuur:

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en is eindverantwoordelijk voor de organisatie en het financiële beleid van de stichting.

Het bestuur bestaat uit de onderstaande 3 personen:

 

Dhr. Bas Keijzer - voorzitter

Mw. Joyce Nelson - secretaris

Dhr. Jan Rothuizen- penningmeester

Raad van Advies:

Het bestuur en directie wordt ondersteund door de Raad van Advies. Onze raad van Advies heeft veel kennis en professionaliteit in huis waaronder een kostendeskundige, consultant organisaties en bedrijven, adviseur vastgoed en volkhuisvesting/aankoop en verkoop ontroerend goed/verhuur en beheer woningen en voormalig directeur wooncorporatie(s).


De RvA denkt kritisch mee en adviseert gevraagd en ongevraagd. De RvA bestaat uit de onderstaande drie personen:

 

Dhr. Frans Emmerik

Vacant

Coördinatoren

Om alles goed te laten verlopen hebben we voor iedere afdeling een coördinator aangesteld. De coördinator is aanspreekpunt voor de vrijwilliger en coördineert de afdeling. De coördinator heeft korte lijntjes met de directie maar voert haar of zijn taken zelfstandig uit onder verantwoordelijkheid van de directie.  


Project coördinator Onder de Pannen:

Dhr. Henk Meerloo


Coördinator Warm Thuis:

Mw. H van Herwijnen


Coördinator soepbus:

Dhr. Leo van der Giesen 


Coördinator inloop:

Mw. Gerda Hazelaar


Coördinator Steun en Adviespunt:

Mw. Emmy de Winter 


Coördinator Veldwerk:

Vacant


Coördinator Kerkdiensten:

Dhr. Bas Keijzer


Coördinator de Rustplek: (i.o.)

Vacant

(financiële) administratie:

mw. Coby Vink


Planning: 

mw. Karin Gommers

Vertrouwenspersonen:

De Herberg is zich er bewust van dat we verantwoord met de kwetsbaarheid van onze gasten en clienten om moeten gaan. In ons integriteitsbeleid leggen we vast hoe we met elkaar dienen om te gaan. Alle bij de Herberg betrokkenen zijn in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Daarnaast kunnen we referenties opvragen. De Herberg heeft twee vertrouwenspersonen: Marenka de Ruiter en Maaike Verhorst. 


mw. Marenka de Ruiter

06 18224241

info@marenkahulpverlening.nl


mw. Maaike Verhorst

06 40052924

m.verhorst@gmail.com
Zonder giften en de inzet van vrijwilligers zou het werk van de Herberg niet mogelijk zijn!