Organisatie

Directeur: 

mw. H. van Herwijnen


De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de organisatie op alle beleidsgebieden van de stichting de Herberg en heeft bevoegdheden welke zijn ontleend aan de statuten van de Stichting de Herberg. Het bestuur bestuurt de organisatie en is eindverantwoordelijk. Bestuur:

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en is verantwoordelijk voor de organisatie en het financiële beleid van de stichting. Het bestuur bestaat uit de onderstaande 3 personen:

 

dhr. B Keijzer - Voorzitter

mw. M.D.G.M. Nelson - Secretaris

vacant - Penningmeester

mw. C van den Berg - Bestuurslid (a.i. Penningmeester)


  

Raad van Advies:

Het bestuur wordt ondersteund door de Raad van Advies. Onze raad van Advies heeft veel kennis en professionaliteit in huis, denkt kritisch mee en adviseert gevraagd en ongevraagd. De Raad van Advies bestaat uit de onderstaande drie personen:

 

dhr. F. Emmerik

dhr. H. Meerloo

dhr. G.J. van den BergCoördinator Veldwerk en Soepbus:

dhr. L. van der Giesen 

Coördinator Inloop:

mw. G. Hazelaar 

Coördinator Steun en Adviespunt:

dhr. J. van Russel 

Planning en (financiële) administratie:

mw. C. Vink

Praktijkopleider:

dhr. J. van Russel

Contactgegevens:

Secretariaat. Tel. 076 7857358

Email. info@stichtingdeherberg.nl

Bank. NL89 INGB 0009314007

KvK Breda 20106230

Fiscaal nr. 810957620

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren