Organisatie

Zonder giften en de inzet van onze ruim 65 vrijwilligers zou het werk van de Herberg niet mogelijk zijn! 

Directeur:

mw. Hanneke van Herwijnen.


De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de organisatie op alle beleidsgebieden van de stichting de Herberg en heeft bevoegdheden welke zijn ontleend aan de statuten van de Stichting de Herberg. Zij is verantwoordelijk en geeft uitvoering  aan het financiële beleid van de Stichting en onderhoud interne contacten en contacten met externe partners, hulpverleningsinstanties en donateurs.


Bestuur:

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en is eindverantwoordelijk voor de organisatie en het financiële beleid van de stichting. Het bestuur bestaat uit de onderstaande 3 personen:

 

dhr. Bas Keijzer - voorzitter

mw. Joyce Nelson - secretaris

dhr. Jan Rothuizen- bestuurslid


Raad van Advies:

Het bestuur en directie wordt ondersteund door de Raad van Advies. Onze raad van Advies heeft veel kennis en professionaliteit in huis waaronder een kostendeskundige, consultant organisaties en bedrijven, adviseur vastgoed en volkhuisvesting/aankoop en verkoop ontroerend goed/verhuur en beheer woningen en voormalig directeur wooncorporatie(s).


De RvA denkt kritisch mee en adviseert gevraagd en ongevraagd. De RvA bestaat uit de onderstaande drie personen:

 

dhr. Henk Meerloo

dhr. Frans Emmerik

Vacant

Coördinators

Om alles goed te laten verlopen hebben we voor iedere afdeling een coördinator aangesteld.
De coördinator is aanspreekpunt voor de vrijwilliger en coördineert de afdeling. De coördinator heeft korte lijntjes met de directie maar voert haar of zijn taken zelfstandig uit onder verantwoordelijkheid van de directie.  


Project coördinator Onder de Pannen: dhr. Henk Meerloo 

Coördinator soepbus: dhr. Leo van der Giesen 

Coördinator inloop: mw. Gerda Hazelaar

Coördinator Steun en Adviespunt: mw. Emmy de Winter 

Veldwerk: vacant

(financiële) administratie:

mw. Coby Vink


Planning: 

mw. Karin Gommers