Stichting de Herberg is een laagdrempelige professionele organisatie die werkt vanuit oprechte aandacht en naastenliefde voor de medemens. Contact en wederzijdse ontmoeting staan hierbij centraal. 


De Herberg zou niet kunnen blijven bestaan zonder een grote groep vrijwilligers. Ons team bestaat uit bijna 150 enthousiaste vrijwilligers en 5 beroepskrachten. Met hart en ziel zetten wij ons gezamenlijk in voor de meest kwestbare medemensen in Breda en omgeving.


"Wij geloven dat ieder mens en toe doet en dat er voor ieder mens hoop en perspectief is"


Wij werken vanuit Bijbelse motivatie en compassie voor onze naaste. We bieden praktische en professionele maatschappelijke ondersteuning door middel van verschillende diensten en projecten zodat kwetsbare medemensen kunnen werken aan het verbeteren van hun eigen leefomstandigheden.


In alles werken wij vanuit de Presentiebenadering waarbij contact en wederzijdse ontmoeting centraal staat. Daarnaast werken we met de methodiek Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Met deze bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. 


Koepelorganisatie

Stichting de Herberg Breda is een private organisatie die de verbinding legt en de samenwerking zoekt met alle relevante partijen binnen het sociale domein. Anderzijds functioneert de stichting als een koepelorganisatie. Met een aantal landelijke projecten (waaronder De Rustplek, Onder de Pannen en HipHelpt) geven wij invulling aan de doelstellingen van de stichting.


Met gebundelde krachten dragen we bij aan de bloei van de stad.


Wie zijn wij?

Diensten en projecten 

Methodiek en werkwijze