Wie zijn wij?

Stichting de Herberg is een non profit organisatie en werkt vanuit een diepgewortelde christelijke naastenliefde. Stichting de Herberg Breda is interkerkelijk en opgericht in 2002.


Op grond van Matheus 25:35-40 willen wij het bevrijdend evangelie uitdragen in woord en daad. Met hart en ziel geven wij zorg en aandacht aan de mensen die de grip op zichzelf en het leven zijn kwijtgeraakt. Te weten mensen die worstelen met verslaving of met psychische problemen, dakloos geworden, zwerven, uitgestotenen, of eenzaam zijn. We bieden praktische en geestelijke steun zodat ze weer een stap in de goede richting kunnen zetten. 

 

De Herberg telt ruim 60 vrijwilligers waaronder: soepkokers, maaltijdbereiders, gastheren en gastvrouwen, veldwerkers, teamleiders, co├Ârdinatoren, ervaringsdeskundigen en professionele vrijwilligers zoals een medisch adviseur, een maatschappelijk werker, een jurist en geestelijk verzorgers. Met elkaar zetten we ons in om de stichting goed draaiende te houden. Daarbij worden we ge├»nspireerd door de bijbel en het voorbeeld dat Jezus ons gaf. Ieder mens is kostbaar. Zo behandelen we elkaar en onze gasten met Zijn liefde.


 

Historie

Initiatiefnemer en oprichter van de Stichting de Herberg was Wim Kant. Het helpen van mensen was zijn missie, een opdracht van God. Eerst bezocht hij daklozen op straat, bracht ze te eten en sprak met hen. Hij was voor vele mensen een luisterend oor op straat. 


Hij zocht naar een gebouw om deze mensen een onderkomen te bieden. Dat bleek echter niet haalbaar. Wat wel haalbaar was, was een bus. Hij bouwde samen met zijn broer een stadsbus om tot een inloopcentrum waar mensen terecht konden voor een praatje, een kop koffie of een kom warme soep. Als het koud was werden er sjaals, handschoenen en warme mutsen uitgedeeld.


Al gauw stond Stichting de Herberg bekend als de SOEPBUS van Breda! Van 2002 tot 2016 stond de soepbus drie keer per week op een vaste plek in Breda.  


"Elk mens is uniek, niemand is voor de duisternis op de wereld gezet."


Hij won van veel mensen vertrouwen en wist hen liefdevol te overtuigen dat er ook voor hen een uitweg was. Jarenlang bracht hij gemiddeld 30 mensen per jaar naar afkickklinieken. Als mensen terug vielen, ving hij hen liefdevol op. Vaak lukte het een tweede of derde keer wel...  


Inmiddels is de stichting flink gegroeid en hebben we een Inloophuis waar mensen op vrijdag en zaterdag terecht kunnen voor een luisterend oor, een kom warme soep of een warme maaltijd. Doordeweeks hebben we een Steun en Adviespunt waar mensen terecht kunnen voor allerlei vragen en ondersteuning. Daarnaast hebben we een team Veldwerkers die de straat op gaan en dak- en thuislozen presentievol benaderen in hun eigen omgeving. Aandacht, luisteren, relatie opbouwen is hierbij van essentieel belang. Op scholen en jeugdgroepen geven we graag preventielessen over alcohol en drugsgebruik.   .


Maar de Soepbus is misschien wel het belangrijkste onderdeel van de Stichting gebleven!

Vaak is de soepbus het eerste waar mensen mee in contact komen. De soepbus is laagdrempelig en heeft een belangrijke signaleringsfunctie voor nieuwe daklozen.


*Wim is op 29 December 2019 overleden. We zullen Wim nooit vergeten en gaan door met wat Wim ooit begonnen is. "De genade en liefde van God weerspiegelen in een wereld in nood"