Stichting de Herberg is een laagdrempelige professionele organisatie die werkt vanuit oprechte aandacht en naastenliefde voor de medemens. Contact en wederzijdse ontmoeting staan hierbij centraal. 


De Herberg zou niet kunnen blijven bestaan zonder een grote groep vrijwilligers. Ons team bestaat uit ruim 100 enthousiaste vrijwilligers en 5 beroepskrachten. Met hart en ziel zetten wij ons gezamenlijk in voor de meest kwestbare medemensen in Breda en omgeving.


"Wij geloven dat ieder mens en toe doet en dat er voor ieder mens hoop en perspectief is"


Wij werken vanuit Bijbelse motivatie en voor een inclusieve samenleving. Wij geven praktische en professionele maatschappelijke ondersteuning door middel van verschillende diensten en projecten zodat kwetsbare medemensen kunnen werken aan het verbeteren van hun eigen leefomstandigheden.


Koepelorganisatie

Stichting de Herberg Breda is een private organisatie die de verbinding legt en de samenwerking zoekt met alle relevante partijen binnen het sociale domein. Anderzijds functioneert de stichting als een koepelorganisatie. Met een aantal landelijke projecten (waaronder De Rustplek, Onder de Pannen en HipHelpt) geven wij invulling aan de doelstellingen van de stichting.


Met gebundelde krachten dragen we bij aan de bloei van de stad.


Wie zijn wij?