Organisatie

 

Wie zijn Wij?


De Herberg zet zich sinds 2002 met hart en ziel in voor mensen die zijn vastgelopen en/ of worstelen met verslaving of met psychische problemen, we mogen laten zien dat een nieuw bestaan mogelijk is. Mensen met ontwrichte levens worden, aan de hand van het evangelie, op weg geholpen naar een nieuw leven.


Wij ondersteunen heel praktisch mensen die tijdelijk geen onderdak hebben, jongeren en

ouderen. We doen dat door onze huiskamer open te stellen, waar mensen op de dag rust en warmte vinden en elke week een lunch of een warme maaltijd krijgen, verzorgt door onze vrijwilligers. Daarnaast kunnen mensen bij ons terecht voor steun en/of advies. Samen kijken we naar de mogelijkheden voor gewenste en gepaste hulp.

 

Wekelijks gaan onze veldwerkers op pad om mensen van de straat te ontmoeten. Daarnaast rijdt onze soepbus uit langs plekken waar daklozen verblijven.Wij ondersteunen hen in de eerste levensbehoeften en bieden een luisterend oor. 


Dit doen we met ruim 35 vrijwilligers waaronder: soepkokers, maaltijdbereiders, gastheren en gastvrouwen, veldwerkers,  teamleiders, coördinatoren en ervaringsdeskundigen.Onze Missie en Visie


Missie

Stichting de Herberg wil de liefde van Christus weerspiegelen en het evangelie uitdragen in woord en daad. Wij geven uitvoering aan de Bijbelse opdracht beschreven zoals in Matheus 25:35-40 

 

 

Visie

Stichting De Herberg helpt en zorgt voor de mensen aan de onderkant van de samenleving.Contact en wederzijdse ontmoeting staan hierbij centraal.

Wij geloven dat ieder mens er toe doet en dat er voor ieder mens hoop en perspectief is. In samenwerking met andere instanties en organisaties willen wij de mogelijkheden verkennen voor gewenste en gepaste vervolgtrajecten.

Daarnaast wil Stichting De Herberg andere organisaties en kerken inspireren

actief te zijn in woord en daad 

 

 

 

 

Onze Kernwaarden

 

Om deze missie en visie uit te dragen heeft Stichting De Herberg drie kernwaarden geformuleerd

die duidelijk en zichtbaar en herkenbaar zijn in alle lagen, taken en uitvoeringen van de organisatie.

Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij handelen in de geest van deze kernwaarden

opdat Stichting De Herberg op dit gebied onderscheidend opereert.


 

Duidelijk

Christelijke identiteit 

Voor ieder mens is er hoop en perspectief

 

Dienend

 Oprechte aandacht voor de medemens die lijdt

 Respectvol vanuit gelijkwaardigheid

 niet voor maar samen met de cliënt

 

 

Doeltreffend

 Laagdrempelig zonder onnodige barrières

 Zorg op maat waarin de hulpvraag van de cliënt centraal staat

 

 

 

Organisatie


Bestuur


Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en het financiële beleid van de stichting

en onderhoud interne contacten, contacten met externe partners, hulpverleningsinstanties en donateurs.

Het bestuur bestaat uit de onderstaande 3 personen:

 

Hanneke van Herwijnen - Voorzitter

 

Carmen van den Berg - Secretaris

vacant - Penningmeester

Jim Hayes - Bestuurslid

vacant - Bestuurslid

 

 

 

 


 Adviesraad

 

Het bestuur wordt ondersteund door een adviesraad,

een team van specialisten, op divers gebied.

Onze adviesraad bestaat uit de onderstaande twee personen:

 

Frans Emmerik

Henk Meerloo

Vacant

   


Documenten

 

-Beleidsplan-Jaarverslag -Financieel overzicht 2018 - AVG Privacy Verklaring

 

 

                                           

                                         

 Contactgegevens:

Secretariaat. Tel. 06 45 33 96 84

Email. info@stichtingdeherberg.nl

Bank. NL89 INGB 0009314007

KvK Breda 20106230

Fiscaal nr. 810957620