Organisatie

 


Wie zijn Wij?


De Herberg zet zich sinds 2002 (lees hier de historie) met hart en ziel in voor mensen die zijn vastgelopen en/ of worstelen met verslaving of met psychische problemen, we mogen laten zien dat een nieuw bestaan mogelijk is. Mensen met ontwrichte levens worden, aan de hand van het evangelie, op weg geholpen naar een nieuw leven.

 

Wij ondersteunen heel praktisch mensen die tijdelijk geen onderdak hebben, jongeren en

ouderen. We doen dat door onze huiskamer open te stellen, waar mensen op de dag rust en warmte vinden en elke week een lunch of een warme maaltijd krijgen, verzorgt door onze vrijwilligers.


Daarnaast kunnen mensen bij ons terecht voor steun en/of advies. Samen kijken we naar de mogelijkheden voor gewenste en gepaste hulp.

 

Wekelijks gaan onze veldwerkers op pad om mensen van de straat te ontmoeten. Daarnaast rijdt onze soepbus uit langs plekken waar daklozen verblijven.Wij ondersteunen hen in de eerste levensbehoeften en bieden een luisterend oor. 


Dit doen we met ruim 35 vrijwilligers waaronder: soepkokers, maaltijdbereiders, gastheren en gastvrouwen, veldwerkers,  teamleiders, coördinatoren, ervaringsdeskundigen een medisch adviseur en een pastoraal werker.        

             

Onze Missie en Visie

 

Missie

Stichting de Herberg wil de liefde van Christus weerspiegelen en het evangelie uitdragen in woord en daad. Wij geven uitvoering aan de Bijbelse opdracht beschreven zoals in Matheus 25:35-40 

 

 

Visie

Stichting De Herberg helpt en zorgt voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Contact en wederzijdse ontmoeting staan hierbij centraal.

Wij geloven dat ieder mens er toe doet en dat er voor ieder mens hoop en perspectief is. In samenwerking met andere instanties en organisaties willen wij de mogelijkheden verkennen voor gewenste en gepaste vervolgtrajecten.


Stichting De Herberg wil andere organisaties en kerken inspireren

actief te zijn in woord en daad 

(Lees hier hoe je als kerk kunt helpen).

 

Onze Kernwaarden

 

Om deze missie en visie uit te dragen heeft Stichting De Herberg drie kernwaarden geformuleerd

die duidelijk en zichtbaar en herkenbaar zijn in alle lagen, taken en uitvoeringen van de organisatie.

Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij handelen in de geest van deze kernwaarden

opdat Stichting De Herberg op dit gebied onderscheidend opereert.

 

 

Duidelijk

Christelijke identiteit 

Voor ieder mens is er hoop en perspectief

 

Dienend

 Oprechte aandacht voor de medemens die lijdt

 Respectvol vanuit gelijkwaardigheid

 niet voor maar samen met de cliënt

 

 

Doeltreffend

 Laagdrempelig zonder onnodige barrières

 Zorg op maat waarin de hulpvraag van de cliënt centraal staat

 

Organisatie

Bestuur:

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en is verantwoordelijk voor de organisatie en het financiële beleid van de stichting.

Het bestuur bestaat uit de onderstaande 3 personen:

 

mw. H. van Herwijnen - Voorzitter

 mw. C. van den Berg - Secretaris

vacant - Penningmeester

dhr J. Hayes - Bestuurslid

vacant - Bestuurslid

  


Raad van Advies:

Het bestuur wordt ondersteund door de Raad van Advies.

Onze raad van Advies heeft veel kennis en professionaliteit in huis, denkt kritisch mee en adviseert gevraagd en ongevraagd.

De Raad van Advies bestaat uit de onderstaande drie personen:

 

dhr. F. Emmerik

dhr. H. Meerloo

dhr. G.J. van den BergHoofd en nevenfuncties van Directie, Bestuur en Raad van Advies Stichting de Herberg 


Keurmerken

 

Stichting de Herberg is een ANBI en heeft het CBF-keurmerk. 

 


ANBI

 

Stichting de Herberg Breda is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Stichting de Herberg Breda een instelling is die officieel als ‘goed doel’ is aangemerkt door de Belastingdienst. Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De ANBI-regeling is ingegaan per 1 januari 2008. 

Lees hier meer over de ANBI publicatieplicht.

 

Onze gegevens:

Officiële naam: Stichting de Herberg Breda


RSIN nummer: 810957620

 


CBF-keurmerk


Het CBF is de toezichthouder van de Goede Doelen sector. Zij toetsen organisaties aan de normen die door de sector zelf zijn opgesteld.  U herkent deze organisaties aan het logo ‘Erkend goed doel’. Dan weet u zeker dat uw geld goed terecht komt.

Ook Stichting de Herberg heeft dit keurmerk.

 

Normen Goede doelen die in aanmerking willen komen voor een erkenning, moeten aan verschillende normen voldoen. Het CBF let er bijvoorbeeld op of:

 

  • Er een stevige organisatiestructuur is met heldere afspraken;
  • De financiën verstandig worden beheerd;
  • Er duidelijkheid bestaat over de doelstellingen en de activiteiten;
  • Het geld van donateurs ook echt bij het goede doel terechtkomt;
  • De organisatie transparant is.

 

Klachten kunnen via mail, telefoon of per post worden ingediend. Voor klachten is een klachtenreglement beschikbaar. Verder zijn ons strategisch beleidsplan en de statutenwijziging in te zien.

 

Voor meer informatie zie www.cbf.nl.


Bekijk via onderstaande link ons erkenningspaspoort


https://www.cbf.nl/organisatie/stichting-de-herberg

Documenten Contactgegevens:

Secretariaat. Tel. 06 45 33 96 84

Email. info@stichtingdeherberg.nl

Bank. NL89 INGB 0009314007

KvK Breda 20106230

Fiscaal nr. 810957620