Ja, ik word vriend van stichting de Herberg Breda!

U kunt op twee manieren vriend worden:

1. via onderstaande button: machtigingsformulier 

2. via onderstaande button: online machtigen. (Vergeet niet uw gegevens achter te laten). 

De Herberg in het kort

Stichting De Herberg Breda biedt vanuit christelijke naastenliefde hoop, zorg, steun en aandacht aan kwetsbare mensen die de grip op het leven zijn kwijtgeraakt. Veel van hen zijn dakloos en/of worstelen met verslaving en/of psychische problemen, sommige van hen werken in de prostitutie. Vaak voor deze mensen een uitzichtloze situatie. Alle medewerkers van de Herberg werken vanuit een diepgeworteld geloof en bieden hoop, zorg, steun en oprechte aandacht zodat zij weer een stap in de goede richting kunnen zetten. Want voor ieder mens is er hoop en perspectief! De Herberg heeft meerdere afdelingen waar mensen terecht kunnen en heeft sinds de oprichting vele mensen op weg mogen helpen naar een verslavingsvrij leven, werk en of huisvesting.


Het Inloophuis

In het inloophuis mag je tot rust komen. We hebben een warme gastvrije huiskamer waar bezoekers op vrijdag en zaterdag kunnen binnenlopen voor een luisterend oor en een warme maaltijd. Bezoekers kunnen gebruik maken van een computer en internet om zaken te regelen. Daarnaast kunnen zij terecht voor kleding, slaapzakken en toiletartikelen.

 

Steun en Adviespunt

Van maandag tot en met vrijdag is het steun en adviespunt geopend waar mensen terecht kunnen bij professionele vrijwilligers voor allerlei sociaal, maatschappelijke en juridische vragen en ondersteuning. Ook kunnen mensen terecht voor individuele geestelijke zorg.

 

Soepbus

Drie keer per week staat de soepbus op een vaste plaats in het centrum van Breda. De soepbusdienst wordt door vrijwilligers bemenst. De soepbus is er voor de mensen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke nachtopvang. Vaak zijn het gebruikers van (hard)drugs en alcohol en of mensen met psychische problemen. Maar er komen ook mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Een kom warme soep en warme aandacht kunnen ze vaak goed gebruiken. Naast soep, brood, koffie en thee wordt er ook warme kleding, slaapzakken en noodzakelijke toiletartikelen uitgedeeld. Indien gewenst helpt de Herberg dak- en thuislozen verder of we brengen hen in contact met bestaande hulpverlening. 

 

Veldwerk

Veldwerkers benaderen dak- en thuislozen in hun eigen omgeving. Door wederzijdse ontmoeting proberen veldwerkers vertrouwen op te bouwen met mensen die alle mogelijke hulp en zorg mijden. Ons team probeert hen te helpen met het aanvaarden van een passend hulpaanbod. Onderdeel van het veldwerk is de bakfiets. Tevens worden nieuwe daklozen op straat geïnformeerd over waar zij terecht kunnen voor hulp. Een praatje, een bakje koffie en een boterham, voor vele daklozen een hoogtepuntje van de dag!

 

Onder de Pannen

Er is een groep daklozen, niet verslaafd of met psychiatrische aandoeningen, maar zonder goed sociaal netwerk dat hen opvangt. Voor deze mensen bestaat niet of nauwelijks opvang, terwijl deze groep groeit. Daarom is Stichting de Herberg Breda "Onder de Pannen" gestart. 

 

Het gaat vooral om mensen die door verlies van hun baan of door scheiding op straat terecht komen. Het doel van het project is om mensen snel tijdelijk onderdak te bieden, zodat zij niet verder afglijden en afhankelijk raken van hulpverlening en mogelijk van de (dure) nachtopvang.

 

Deze nieuwe daklozen brengen we tijdelijk onder bij mensen die een kamer beschikbaar hebben en bereid zijn een stadsgenoot hulp te bieden. Degene die onder dak gebracht wordt, betaalt hiervoor huur en een onkostenvergoeding.

Tegelijkertijd geeft het verhuurders extra inkomen en kan het om nog meer redenen heel waardevol zijn om iemand bij je in huis te hebben. Ga voor meer informatie naar www.stichtingdeherberg/onderdepannen.nl 

 

Stichting de Herberg, Haagweg 3, 4814 GA Breda, T +31645339684, Bank. NL98INGB0009314007 Website: www.stichtingdeherberg.nl, info@stichtingdeherberg.nl. Stichting de Herberg is in het bezit van het CBF-keurmerk en door de belastingdienst erkend als ANBI