Onze maatregelen i.v.m. het coronavirus 

Update vanaf 15 december 2020:


Hierbij een update naar aanleiding van de toespraak welke gisterenavond (14 december) is gegeven door de Minister President Mark Rutte. In deze toespraak is een harde lockdown aangekondigd. Wat betekent dit voor de stichting?


Omdat we kwetsbare doelgroepen een plek kunnen bieden hebben we ontheffing gekregen. Dit houdt in dat de Soepbus en de Inloop geopend blijven op de voorwaarde die eerder zijn gesteld. 


Het steun en adviespunt werkt, vanaf 15 december tot en met 19 januari, zoveel mogelijk vanuit huis. Tenzij het echt niet anders kan. 


Voor het veldwerk zijn extra maatregelen niet van toepassing.


Onze onderstaande maatregelen blijven uiteraad van kracht.


Onze maatregelen i.v.m. het coronavirus 

Update vanaf 14 oktober 2020:


Het kabinet heeft besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. De nieuwe maatregelen gaan in vanaf woensdag 15 oktober om 22:00 uur


Wat betekent dit voor het veldwerk?
Voor het veldwerk zijn extra maatregelen niet van toepassing.

 

Wat betekent dit voor de Soepbus? 

De Soepbus wordt vanaf 15 oktober weer ingezet als afhaalpunt. Dit houdt in dat bezoekers hun soep (en eventuele andere benodigdheden) komen afhalen en niet mogen blijven staan. (Max. 4 personen incl. vrijwilligers, 1,5 meter afstand)!

 

Wat betekent dit voor het Steun en Adviespunt?

Het Steun en Adviespunt is alleen geopend voor strikt noodzakelijke afspraken en activiteiten. Mits rekening gehouden wordt met alle voorschriften, die door het RIVM worden aangereikt.


Wat betekent dit voor de inloop van de Herberg?

 • Bezoekers krijgen bij binnenkomst een gezondheidscheck door middel van een vragenlijst. Dit om te controleren of zij klachtenvrij zijn, naam (en eventuele telefoonnummer) wordt genoteerd en de handen worden ontsmet.
 • Mondkapjesplicht voor alle vrijwilligers én bezoekers. De bezoekers krijgen bij de zijdeur een (schoon) mondkapje. Eigen mondkapjes zijn niet toegestaan. Het mondkapje mag alleen af wanneer hij of zij plaats neemt aan een tafel. Bezoekers kunnen hun mondkapje bij de uitgang deponeren in de vuilnisbak. 
 • Om het loopverkeer van binnen naar buiten en andersom te beperken geldt er een rookverbod. 
 • Max 12 bezoekers per uur. Stelletjes mogen wel bij elkaar, dit houdt in dat er soms meer mensen naar binnen kunnen, mits de 1,5 meter tot anderen gewaarborgd blijft. 


Onderstaand protocol (update 1 juni 2020) en onze maatregelen i.v.m. het coronavirus (10 maart 2020) blijven uiteraard van kracht. 


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezenProtocol Inloop volgens RIVM richtlijnen

Update vanaf 1 juni 2020:


Vanaf 1 juni mogen maximaal 30 personen binnen zijn, maar het is afhankelijk van de ruimte hoeveel dat er echt kunnen zijn.

De inloop zal niet zo zijn als voorheen. Meer aandacht voor regels handhaven en minder mensen tegelijk binnen. We hebben vastgesteld dat er maximaal 12 bezoekers tegelijk naar binnen kunnen. (richtlijn is maximaal 1 bezoeker per 4-10 vierkante meter vloeroppervlak)

 

Bezoekers kunnen terecht voor koffie/thee, brood, soep en een luisterend oor. Op de eerste en de derde vrijdag van de maand bieden we een warme maaltijd aan. Uiteraard kunnen bezoekers ook terecht voor een sanitaire stop.


Omdat we iedereen een kans willen bieden werken we met een roulatieschema. Afhankelijk van de drukte zal het schema zijn: 

van 11:00 uur  tot 12:00 uur en van 12:00 uur tot 13:00 uur. Tussen de shift worden tafels stoelen en deurknoppen zoveel mogelijk ontsmet. Het roulatieschema wordt wekelijks nauwkeurig geëvalueerd door het bestuur en de coördinator van de inloop.

 

De inloop vanaf 1 juni


Van te voren:

 • Koffie en thee zetten
 • Bespreken met elkaar de bijzonderheden
 • Maken een taakverdeling. Wie doet wat
 • Controleren of alles op 1,5 meter afstand staat
 • Brood smeren, soep opwarmen/maaltijd bereiden


Binnenkomst

 • Bezoekers krijgen bij binnenkomst een gezondheidscheck door middel van een vragenlijst. Dit om te controleren of ze klachtenvrij zijn, de naam wordt genoteerd en de handen worden ontsmet.
 • Op de tafel liggen briefjes waarop bezoekers een briefje kunnen invullen waarop ze hun gegevens kunnen achterlaten zodat we hun kunnen bereiken (dit is niet verplicht)!
 • Er mogen maximaal 12 personen naar binnen. Bij binnenkomst melden aan de bezoeker dat er maximaal 12 bezoekers naar binnen kunnen en dat we werken met een roulatieschema zodat ze weten waar ze aan toe zijn.

 

Tijdens

 • Om het loopverkeer te beperken serveren we de koffie, thee, brood en soep uit. Dit geldt ook voor de warme maaltijd.
 • De keuken in de inloop wordt afgezet met een tafel waarop de koffie/thee, brood en soep staat. Bezoekers mogen niet in deze ruimte komen. Er kunnen maximaal 2 vrijwilligers in deze ruimte. De tweede of derde vrijwilliger loopt rond in de ruimte waar de bezoekers verblijven.
 • i.v.m. het blokkeren van de schuifdeuren is roken in de tuin niet mogelijk. Als een bezoeker aan de voorzijde wil roken kan hij of zij dit uur niet meer naar binnen.
 • Er staan meerdere vuilnisbakken in de inloop. Bezoekers deponeren hun afval zelf in de afvalbak.


Afloop

 • Ontsmetten van tafels, stoelen en deurklinken
 • Toiletten controleren en schoonmaken
 • Vuilnisbakken legen
 • Evalueren 

 

 

Algemene voorzorgsmaatregelen:

We volgen de actuele informatie op de website van het RIVM en de maatregelen vanuit de overheid over het corona-virus op de voet. Daarnaast hebben we nauw contact met de GGD. Dit met als doel steeds de juiste maatregelen te treffen voor zowel onze vrijwilligers als onze bezoekers. 

Vrijwilligers en bezoekers maken gebruik van een looproute. De looproute staat aangegeven op de vloer. Bezoekers komen bij de zijdeur naar binnen en gaan via de voorzijde naar buiten.

 

a.Hygiënisch werken

 • Gebruik voor de maaltijdbereiding eerst ontsmettingsgel of was je handen.  (handgel is aanwezig)
 • i.v.m. de hygiëne gebruiken we wegwerpservies
 • Blijf thuis bij lichte verkoudheidsverschijnselen. Mocht je plots moeten hoesten of niezen, hoest en nies dan in de binnenkant van je elleboog. Voel je je eigen ziek, ga dan direct naar huis.
 • Houdt je aan de aangegeven looproutes.
 • Houdt minstens 1,5 meter afstand van mensen (dus geen handen schudden, geen high five’s of knuffels geven/ontvangen.
 • Was je kleren nadat je gewerkt hebt. Het virus wordt gemakkelijk vernietigd door gebruikelijke was- en schoonmaakmiddelen.
 • Heeft een van je huisgenoten benauwdheidsklachten of koorts blijf dan thuis.

 

 b.Neem telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD als je

 • Koorts hebt met luchtwegklachten.
 • Afgelopen twee weken contact hebt gehad met een besmette persoon.


De coördinator van de Herberg (Gerda Hazelaar) wordt schriftelijk op de hoogte gebracht via

g.hazelaar@stichtingdeherberg.nl.  Wij dragen al onze vrijwilligers een warm hart toe en dragen zorg voor elkaar. Daarom kunnen vrijwilligers die in de risicogroepen behoren, tot nader order van de regering, niet werkzaam zijn voor de Stichting. 


Wat zijn de risicogroepen?


- Mensen van 70 jaar jaar en ouder 

-Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met 1 van de onderliggende aandoeningen 


 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties. 
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie. 
 • Mensen met een vermindere weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. 
 • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4  getal onder <200/mm2. 
 • Mensen met ernstige leverziekte. 
 • Mensen met ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index  > 40).


 

Voor de bezoekers hebben wij de volgende voorzorgsmaatregelen genomen


a.Hygiëne

 • Aan iedere bezoeker wordt bij binnenkomst gevraagd of hij of/zij klachten heeft. (Dit gebeurd mondeling via een vragenlijst)

 

Bij verdenking van het virus bij een bezoeker, wordt er volgens de richtlijnen direct contact opgenomen met een arts en de      GGD.  (Contactpersoon GGD:  Eric Gronert, 0681876849)


 • Bezoekers moeten bij binnenkomst hun handen wassen met ontsmettingsgel.
 • De bezoeker houdt minstens 1,5 meter afstand van andere mensen. Bezoekers mogen geen handen schudden, geen high five’s of knuffels geven/ontvangen. Ook niet onderling! (bezoekers hier zo nodig op aanspreken).
 • Bezoekers houden zich aan de looproutes.

 

b.Er wordt in de onderstaande gevallen telefonisch contact opgenomen met een huisarts of de lokale GGD als een bezoeker

 • Koorts heeft met luchtwegklachten.
 • Afgelopen twee weken contact heeft gehad met een besmet persoon. De coördinator wordt op de hoogte gehouden van deze contacten en het vervolg daarop.


De coördinator van de Herberg (Gerda Hazelaar) wordt schriftelijk op de hoogte gebracht via 

g.hazelaar@stichtingdeherberg.nl).  

 

 

Meer informatie is te vinden op:
> de website van het RIVM: hierop wordt alle actuele informatie bijgehouden en vragen & antwoorden zijn te vinden;
Thuisarts.nl: instructie over wanneer je de huisarts moet bellen bij welke symptomen;
GGD in de regio: je kunt de GGD bellen voor advies/vragen over het coronavirus;
> Website van het ministerie van Buitenlandse Zaken: voor advies over reisbestemmingen.

 

Onze maatregelen i.v.m. het coronavirus 

10 Maart t/m 1 juni 2020 


We volgen de actuele informatie op de website van het RIVM en de maatregelen vanuit de overheid over het corona-virus op de voet. Dit met als doel steeds de juiste maatregelen te treffen voor zowel onze vrijwilligers als onze bezoekers.


Juist omdat we er als stichting de Herberg willen zijn voor onze naasten en voor de kwetsbare medemens is het lastig om in deze situatie koers te bepalen. Er zijn de afgelopen dagen vele gesprekken gevoerd en is er gebeden om wijsheid. Gelukkig mogen wij ons in deze onzekere en onrustige tijden gedragen voelen in Gods hand.


Mede door het advies vanuit het RIVM en de extra maatregelen vanuit het kabinet hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • De Inloop en het Steun en Adviespunt zijn vanaf 10 maart per direct tot nader order gesloten. Het secretariaat en het Steun en Adviespunt blijven telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:30 uur - 12:00 uur
 • Alle bijeenkomsten en afspraken die niet strikt noodzakelijk zijn worden geannuleerd of uitgesteld 


We vinden dit uiterst vervelende en moeilijke maatregelen maar ons uitgangspunt is dat de Stichting de Herberg er alles aan doet te voorkomen dat het virus zich verspreidt via vrijwilligers of de bezoekers van de Stichting de Herberg

 

Het veldwerk gaat vooralsnog gewoon door en de Soepbus blijft vooralsnog geopend. De Soepbus wordt vanaf 19 maart tot minimaal 1 juni ingezet als "afhaalpunt". Mits rekening gehouden wordt met alle voorschriften, die door het RIVM worden aangereikt.


Daklozen kunnen in geval van nood bij de Soepbus terecht voor een lunchpakket, fruit en toiletartikelen. Ook delen we slaapzakken uit aan wie dit nodig heeft. Bezoekers worden erop geattendeerd de straattelefoon te bellen wanneer ze eten, drinken, toiletartikelen of een slaapzak nodig hebben. Ook kunnen mensen gratis gebruik maken van de straattelefoon om familie, kennissen zorg-instellingen te bellen.  

Voor de vrijwilligers van de Soepbus hebben wij extra voorzorgsmaatregelen genomen:

a.Hygiënisch werken

 • Gebruik ontsmettingsgel. In de bus staat een fles ontsmettingsgel. (ontsmettingsgel dient ten alle tijden buiten het zicht van de bezoekers te blijven) In de bus hebben we geen water om je handen te wassen!  
 • Blijf thuis bij lichte verkoudheidsverschijnselen. Mocht je plots moeten hoesten of niezen, hoest en nies dan in de binnenkant van je elleboog en ga direct naar huis
 • Houdt minstens 1,5 meter afstand van mensen
 • Was je kleren nadat je gewerkt hebt in de soepbus. Het virus wordt gemakkelijk vernietigd door gebruikelijke was- en schoonmaakmiddelen
 • Geen handen schudden, geen high five’s of knuffels geven/ontvangen
 • Geen bezoekers in de bus
 • Tasjes met lunchpakket, zakdoekjes en zeep worden niet overhandigd. Deze worden neergelegd op de tafel waar de bezoeker (een voor een) zelf een tasje kan afnemen. Dit geldt ook voor slaapzakken. Voordat de bezoeker een tasje of andere waar afneemt worden de handen gedesinfecteerd.


 b.Neem telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD als je

 • Koorts hebt met luchtwegklachten
 • Je onlangs in besmette buitenlandse gebieden bent geweest
 • Afgelopen twee weken contact hebt gehad met een besmette persoon. De coördinator wordt op de hoogte gehouden van deze contacten en het vervolg daarop
 • Bij verdenking van het virus bij een bezoeker, wordt er volgens de richtlijnen contact opgenomen met een arts en de GGD

   

   


  Voor de bezoekers hebben wij de volgende voorzorgsmaatregelen genomen

  a.Hygiëne

  • Bezoekers worden mondeling en via een flyer geattendeerd op de voorschriften die door het RIVM worden aangereikt. (en hier zonodig op aangesproken
  • Bezoekers krijgen zeep en/of ontsmettingsgel waarmee ze hun handen kunnen wassen
  • De bezoeker houdt minstens 1,5 meter afstand van andere mensen
  • Geen handen schudden, geen high five’s of knuffels geven/ontvangen
  • Geen bezoekers in de bus
  • Tasjes met lunchpakket, papieren zakdoekjes en zeep worden niet overhandigd. Deze worden neergelegd op een tafel waar de bezoeker (een voor een) zelf een tasje kan afnemen. Dit geldt ook voor slaapzakken. Voordat de bezoeker een tasje of andere waar afneemt worden de handen gedesinfecteerd.


  b.Er wordt in de onderstaande gevallen telefonisch contact opgenomen met een huisarts of de lokale GGD als een bezoeker

   • Koorts heeft met luchtwegklachten
   • Onlangs in besmette buitenlandse gebieden is geweest
   • Afgelopen twee weken contact heeft gehad met een besmet persoon. De coordinator wordt op de hoogte gehouden van deze contacten en het vervolg daarop
   • Bij verdenking van het virus bij een bezoeker, wordt er volgens de richtlijnen contact opgenomen met een arts en de GGD

   Meer informatie is te vinden op:
   > de website van het RIVM: hierop wordt alle actuele informatie bijgehouden en vragen & antwoorden zijn te vinden;
   Thuisarts.nl: instructie over wanneer je de huisarts moet bellen bij welke symptomen;
   GGD in de regio: je kunt de GGD bellen voor advies/vragen over het coronavirus;
   > Website van het ministerie van Buitenlandse Zaken: voor advies over reisbestemmingen.