DE HERBERG ACTUEEL

Vanaf heden zijn wij te volgen op facebook!

Ook als je geen facebookaccount hebt;)


Maart 2020: Vanwege de vele nieuwsberichten zijn wij vanaf heden te volgen op facebook. Heeft u wel een facebookaccount? Like us on facebook! https://www.facebook.com/StichtingDeHerberg/Soepbus extra ingezet als afhaalpunt in coronatijden

Maart 2020: Juist in deze tijd van angst waarin openbare gelegenheden en kerken moeten sluiten willen we er zijn voor de mensen op straat en helpen waar nodig! Daarom kunnen mensen in nood vanaf as. donderdag 19 maart bij de soepbus terecht voor een gratis lunchpakket en fruit. Ook delen we zeep en dekens uit aan wie dit nodig heeft.

Uit voorzorg worden bezoekers niet toegelaten in de bus. De extra gedrags-en hygiënemaatregelen blijven uiteraard van kracht.


Openingstijden Soepbus:

Dinsdag 11:00 uur - 13:00 uur 

Donderdag 17:00 uur - 19:00 uur 

Zaterdag 09:00 uur - 11:00 uur 


Locatie:

Willemstraat BredaHoreca Breda schenkt verse waar 

Maart 2020: Aangezien de cafes en restaurants de komende drie weken dicht moeten blijven door de noodverordering van de regering, hebben de ondernemers besloten alle verse waar die nog in hun keukens aanwezig is te verzamelen en te schenken aan het deze dagen zo zwaar belaste Amphia Ziekenhuis, Voedselbank en Stichting de Herberg!

Horeca ondernemers Breda, bedankt voor deze nobele daad!


   

Coördinators 

Maart 2020: Vanaf 1 maart is Gerda Hazelaar coördinator van de inloop. Gerda geeft leiding aan de inloopmedewerkers, is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de inloop. 


Vanaf 1 maart is Juan van Russel coördinator van het Steun en Adviespunt. Juan is aanspreekpunt van het Steun en Adviespunt en geeft leiding aan het team. 


We zijn enorm dankbaar dat beide gehoor hebben gegeven om deze taak op zich te nemen. We bidden hen Gods zegen met hun nieuwe taak als coördinator.  

 


Stichting de Herberg Breda op RTL 4 

Februari 2020: RTL 4 heeft ons benaderd voor het televisie programma "Weet ik veel" van RTL 4, gepresenteerd door Beau Erven van Dorens. BNN-ers en studenten gaan in deze kennisquiz de strijd aan om zo veel mogelijk vragen goed te beantwoorden. 

Het bedrag dat wordt verdiend gaat naar Stichting de Herberg Breda!


Inmiddels zijn de filmopnames geweest. Zodra de uitzenddatum bekend is, stellen we u op de hoogte!Marianne Grandia, spreker en auteur 

Januari 2020: Inmiddels staan er zes romans en twee novelles op haar naam. Naast romans schrijf ze ook regelmatig andere boeken.  Het is haar verlangen om, met het schrijven van boeken, iets te mogen weerspiegelen van de genade en liefde van God.  


Op woensdag 22 januari ’20 zal Marianne in Alblasserdam spreken over het thema “Lichtend licht?!” Op deze ochtend wil ze graag aandacht vragen voor de Stichting de Herberg en zal er een collecte worden gehouden ten behoeve van de Stichting de Herberg.  We zijn Marianne dankbaar dat ze op deze manier aandacht vraagt de Stichting de Herberg!

Kijk voor meer informatie op www.mariannegrandia.nl  

 


Stadsblad Breda 

Januari 2020: De redactie van Stadsblad Breda heeft opnieuw gevraagd of wij willen meewerken aan een interview. Dit keer is Elly (bezoeker van de Herberg) geïnterviewd.  As. woensdag wordt het interview gepubliceerd. 

 

 

Het Passion, Five Days Inside 

Januari 2020: RTL een reportage gemaakt over Het Passion.

Het programma heet Five Days Inside.

 

Op de website staat het volgende: Presentatrices Angela Groothuizen, Caroline Tensen en Natasja Froger bezoeken instellingen in Nederland waar je normaal niet zomaar binnenkomt. Door vijf dagen mee te doen aan het leven in de instelling proberen zij erachter te komen hoe het is om er te wonen, te werken en te slapen.

 

Benieuwd naar de uitzending van Het Passion? Het programma wordt dinsdag 14 januari uitgezonden om 21.25 op RTL 4. Via onderstaande link kan je de nieuwsbrief van Het Passion lezen. 

 

https://www.hetpassion.nl/component/acymailing/mailid-86?key=hWSlwUrr&subid=4017-EDRs5nQa0X1Q8N&tmpl=component&acm=4017_86 )

 


Hulp voor verslaafden wereldwijd! 

Januari 2020: Het aantal migranten zonder woon- of verblijfplaats neemt steeds meer toe. Vaak zijn deze mensen niet verzekerd. Deze mensen hebben geen recht op sociale voorzieningen.   

Wij geloven dat het terug laten keren naar het land van herkomst, zonder (verslavings) zorg,  oprechte aandacht en begeleiding,  niet de oplossing is. I.s.m. vriendorganisatie Teen Challenge hebben wij het afgelopen jaar,  mensen met een verslaving of medische aandoening,  kunnen  begeleiden en doorverwijzen naar  Teen Challenge in verschillende landen.

In het komende jaar willen we deze samenwerking verder uitbreiden en optimaliseren. Meer informatie over Teen Challenge wereldwijd? https://globaltc.org/

 


Doopfeest Jeroen! 

December 2019: Op 22 december heeft  een van onze (oud)bezoekers zich laten dopen. Lees hieronder zijn verhaal..

Jeroen: “Nergens was ik welkom”…

Op straat kwam ik in contact met veldwerkers van de Herberg. Voor het eerst sinds lange tijd voelde ik me begrepen en geliefd. Ik mocht er zijn! In de Herberg mocht ik tot rust komen. Ik had zoveel problemen dat ik door de bomen het bos niet meer zag. Samen zochten we naar een plek waar ik kon werken aan mijn alcoholprobleem en herstel. De Herberg heeft geholpen een plek te vinden waar ik aan mijzelf kon werken. Inmiddels woon ik daar bijna een jaar. Nog steeds heb ik het vaak moeilijk maar ik heb heel veel geleerd.CBF gecertificeerd! 

December 2019: Stichting de Herberg mag met ingang vanaf 1 januari 2020 het keurmerk 'Erkend Goed Doel' voeren. Deze certificering biedt de ruimte om vele fondsen aan te schrijven voor de projecten die we momenteel draaien en gaan uitvoeren in de komende tijd.

 

Daarnaast worden wij opgenomen in het Register Goede Doelen op www.cbf.nl

 

Wat is de erkenning? De erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de erkenning krijgen. Nadat de erkenning is verstrekt, krijgt een Erkend Goed Doel een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide hertoets.

 

Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro, verantwoording afleggen en ons jaarlijks onafhankelijk laten controleren.

 


Kantoor 

December 2019: Vanaf 1 december hebben wij een prachtig kantoor aan de voorzijde van het pand. Daarmee hebben we de mogelijkheid gekregen om onze openingstijden uit te breiden!

Farby BV heeft de Herberg gesponsord met computers, printer/kopieermachine, en een deel van het meulbilair. Farby BV, enorm bedankt!Steun en Adviespunt 

December 2019: Stichting de Herberg oriënteert zich steeds meer in het doolhof van wet- en regelgeving, instanties, dienstverleners en zorgproducten. Het komt steeds vaker voor dat dak- en thuislozen tussen wal en schip raken en niet verder geholpen kunnen worden door de gemeente.

Dit trekt een zware wissel op alle dak- en thuislozen, mensen met een zware verslaving en/of ernstige psychiatrische problematiek en de "gewone" dak en thuislozen. Deze mensen komen daardoor moeilijk uit hun situatie en blijven letterlijk rondzwerven. Juist voor deze doelgroep, die tussen wal en schip is geraakt, zoeken wij naar een passend alternatief hulpaanbod.

Het afgelopen jaar is gebleken dat veel mensen behoefte hebben aan een- op-een gesprekken en ondersteuning of advies. Daarom hebben wij vanaf 1 december 2019 ons "Steun en Adviespunt" voor dak- en thuislozen geopend.

 


Mooie initiatieven! 

December 2019: De dames van “breiclub Rijswijk (nb)” hebben met veel liefde en zorg mooie sjaals en mutsen gebreid. Deze zullen we uitdelen op straat en onder onze bezoekers.

 

Op kerstavond mochten we van de VEG de Burcht in Sleeuwijk een enorme hoeveelheid eten in ontvangst nemen om uit te delen onder onze bezoekers.

 

 

In memoriam Wim Kant 

December 2019: Op 29 december 2019 is Wim Kant, oprichter van de Stichting de Herberg overleden.

Vanuit een enorme bewogenheid en liefde voor de mensen in nood, werd Stichting de Herberg in 2002 opgericht door Wim.

 

Vele mensen hebben vanaf die tijd het evangelie mogen zien en horen. Mensen werden onvoorwaardelijk opgevangen met een warme kom soep en brood. Hij bood een luisterend oor en gaf oprechte aandacht aan wie eenzaam was. Vele mensen werden geholpen en door hem naar afkickklinieken gebracht.

 

Wij zullen Wim nooit vergeten. Hij had een diep geworteld geloof en wist Gods woord op eenvoudige en liefdevolle manier uit te dragen en uit te leggen. Hij leefde met volle teugen voor Zijn Heiland en Heer.

 

Zijn missie werkt tot op de dag van vandaag door in de stichting. Samen met God mogen wij doorgaan met wat Wim ooit begonnen is. De liefde van Christus weerspiegelen en het bevrijdend evangelie uitdragen in woord en daad.

 

Namens het bestuur en alle medewerkers bidden wij Corrie, de kinderen en kleinkinderen en allen die hem lief waren, Gods troost en nabijheid toe.

 


De soepbus staat weer klaar om uit te rijden!

November 2019: De soepbus is door twee handige vakmannen weer in orde gemaakt en APK gekeurd! Ze hebben dit geheel voor niets gedaan. Daarmee hebben we een bedrag van 2000 euro kunnen besparen! We zijn deze mannen enorm dankbaar!

Mensen die (veel) op straat leven kunnen bij de soepbus terecht voor een luisterend oor en een kom warme soep. Voor vele mensen van grote waarde. Het is een laagdrempelige manier om contacten te leggen met de mensen op straat.

 


Onder de Pannen 

November 2019: 15 november heeft BN de Stem een artikel gepubliceerd over ons project onder de pannen. Het project “Onder de Pannen” is met name preventief en richt zich op de economische daklozen. Het doel van het project is om mensen snel onderdak te bieden zodat zij niet verder afglijden en afhankelijk raken van de (dure) nachtopvang.

https://www.bndestem.nl/breda/dakloze-als-kostganger-in-breda-kan-het-binnenkort~a432a038/

 


Opvang voor (ex)verslaafden 

November 2019: In juli hebben we een boerderij op ons pad gekregen waar we eventueel (ex)verslaafden kunnen opvangen. Dezelfde maand hebben we onze eerste bezichtiging gehad. Een boerderij met vele mogelijkheden.  Op dit moment zitten we nog in de onderzoeksfase. We hopen u gauw meer te vertellen!

 


Stichting de Herberg bij Groot Nieuws Radio

November 2019: Vrijdag 1 november zijn we uitgenodigd door Groot Nieuws Radio om te vertellen over onze stichting, hoe we zijn ontstaan, wie we zijn en wat we doen. Een mooie manier om ons werk en onze groeiende organisatie onder de aandacht te brengen voor een groot publiek. Aan het woord is onze directeur, Hanneke van Herwijnen. Verder zal Johan aanschuiven om zijn indrukwekkende getuigenis te vertellen. (ex) verslaafd en dakloos geweest.. De uitzending is terug te luisteren op Groot Nieuws Radio.


 

Verandering organisatiestructuur

November 2019: De afgelopen jaren hebben we als stichting een aantal mooie ontwikkelingen doorgemaakt. Daarbij hebben we de komende jaren een aantal projecten die we graag willen realiseren. Dit vraagt echter om dagelijkse leiding van de stichting. Daarom zal er vanaf 1 november 2019 een verandering plaatsvinden in de organisatiestructuur.

Het bestuur heeft besloten een directeur te benoemen voor de Stichting de Herberg. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de organisatie. Onze huidige voorzitter, Hanneke van Herwijnen, past goed in de rol van directeur.

De samenstelling van het bestuur blijft onveranderd en is eindverantwoordelijk. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming, strategie, doelstellingen en de bijbehorende actieplannen. Het bestuur heeft bepaald dat de directeur de voorzitter is van de bestuursvergaderingen.

Daarnaast ondersteund de Raad van Advies het bestuur met het ontwikkelen van een aantal uitdagingen beschreven zoals in ons strategisch beleidsplan. De RvA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

Met deze organisatiestructuur wordt er een nieuwe stap gezet in het verder professionaliseren van de organisatie waardoor wij de belangen van onze doelgroep nog beter kunnen dienen.

 


De soepbus 

Oktober 2019: Dit keer minder leuk nieuws… De soepbus heeft helaas roestplekken aan de bodemplaat en kan daardoor niet APK gekeurd worden. Onze stichting is in 2002 ooit begonnen met een soepbus. Vele mensen konden daar 3x per week terecht voor een luisterend oor en een kom warme soep. Voor vele mensen van grote waarde. Het is een laagdrempelige manier om contacten te leggen met de mensen op straat. Om de soepbus te repareren is er veel geld nodig.  Helpt u mee?


 

CGK Matheuskerk Breda 

Oktober 2019: Op 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. De komende weken wordt er een inzamelingsactie gehouden voor onze stichting.

 


Migranten 

Oktober 2019: Het aantal migranten zonder woon- of verblijfplaats neemt steeds meer toe. Vaak zijn deze mensen niet verzekerd. Deze mensen hebben geen enkele recht op sociale voorzieningen. In de afgelopen maanden zijn we enorm geconfronteerd met de schrijnde gevolgen van deze situatie.

Een van onze bezoekers werd ernstig ziek en verkeerde in een levensbedreigende situatie. We hebben hem met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij in kritieke toestand opgenomen  op de IC.  

Deze jonge man had een ernstige  nierbeschadiging opgelopen en was  afhankelijk geworden van nierdialyse. Omdat deze zorg poliklinisch is moest hij na een week het ziekenhuis verlaten. Zelfs in deze toestand had hij geen recht op een plaatsje bij de nachtopvang.

De enige oplossing was z.s.m. terugkeren naar eigen land. Zonder organisatie zou dit zijn doodvonnis betekenen. Ook in zijn thuisland was hij dakloos en onverzekerd. In samenwerking met Stichting Barka hebben we zijn terugkeer georganiseerd. In het land van herkomst werd bij de sociale dienst een zorgverzekering aangevraagd en de medische zorg werd geregeld.

Inmiddels had het ziekenhuis, vanwege zijn toenemende slechte gezondheid, besloten om hem te houden totdat zijn terugkeer geregeld was.

Weken lang bezochten we hem bijna iedere dag in het ziekenhuis waar we samen met hem mochten bidden en bijbel lezen. Het was een verdrietige maar ook een mooie en bijzondere periode. Via een vriendorganisatie die wereldwijd actief is (Teen Challege) hebben we contact gezocht met een veldwerker in Roemenië. Deze veldwerker heeft sindsdien nauw contact met deze jonge man en biedt geestelijke en pastorale ondersteuning in Roemenië.  

*Zijn gezondheid is nog steeds zorgelijk.

 


Raad van Advies 

Oktober 2019:Vanaf 1 oktober mogen we Gert Jan van den Berg verwelkomen in de  Raad van Advies.  Gert Jan is thuis in de financiële wereld en werkzaam bij Heijmans B.V. Gert Jan zal het bestuur ondersteunen en gevraagd en ongevraagd adviseren. 

 


Uitbreiding veldwerk 

Oktober 2019: Het team veldwerk wordt vanaf 1 oktober uitgebreid. Juan Russel zal het team versterken met zijn ervaring en expertise. Tevens zal Juan vanaf heden de jaarlijkse trainingen voor onze vrijwilligers gaan verzorgen. Juan is zijn carrière begonnen als politieagent. Momenteel is hij werkzaam bij Traverse in Tilburg. Daarvoor is hij lange tijd werkzaam geweest bij de Hoop in Dordrecht.

 


Ceremonie nagedachtenis Ad van der Veeken

September 2019: Initiatiefnemer Pjotr van Leeuwen (kunstenaar) heeft een monument neergezet ter nagedachtenis van Ad. (lees hier:  https://www.trouw.nl/nieuws/de-indo-dichter-van-breda~b073e3d3/) Dit monument staat inmiddels ook als symbool voor de zichtbaarheid van daklozen en andere Bredaenaren die hun tijd vooral op straat en in parken van Breda doorbrengen. Onze stichting was uitgenodigd bij de onthulling van het monument. Het was een bijzondere ceremonie. Samen met kunstenaar Pjotr en  straatburgemeester Johnny Feskens kwamen we op het idee om een bordje op het monument te plaatsten. Binnenkort hopen we dit plan met elkaar te realiseren.

 


Onder de Pannen, legale onderverhuur aan daklozen

September 2019:

Het project Onder de Pannen is ontwikkeld door de Amsterdamse ombudsman , Arre Zuurmond en de Regenbooggroep te Amsterdam.  We hebben ons, begin dit jaar, goed door hun laten informeren en hebben alle steun van de ombudsman en de regenbooggroep om het project Onder de Pannen uit te rollen in Breda. In mei 2019 hebben we het project “Onder de Pannen Breda ingediend bij de burgemeester en wethouders van Breda. Op 2 september mochten we op verzoek van burgemeester Depla en wethouder Haagh ons initiatief toelichten. Het was een positief gesprek dat zeker een vervolg krijgt!

 


Uitbreiding spreekuur 

September 2019: Sinds 1 september wordt ons team versterkt door twee professionals. Bert van Seters, medisch adviseur en Bas de Keijzer, Pastoraal werker. We zijn hier enorm dankbaar voor!

 


Activering arbeidsmarkt en huisvesting 

Augustus 2019: Dak- en thuislozen komen vaak moeilijk op de arbeidsmarkt. Farby BV verleend zijn medewerking door niet alleen werk maar ook huisvesting aan te bieden! Daklozen krijgen op deze manier een unieke kans om hun toekomst (weer) op te bouwen. We zijn enorm dankbaar voor de samenwerking met Farby BV Breda.

 *Er kunnen 4 cliënten deelnemen. Mits niet verslaafd  en geen ernstige psychiatrische problematiek.

 


Aantal daklozen in Nederland in tien jaar tijd ruim verdubbeld 

Augustus 2019: Hulpinstanties zien steeds vaker daklozen met een niet-westerse achtergrond in de daklozenopvang verschijnen. Staatssecretaris Blokhuis „schrikt” van de cijfers.

Het aantal mensen dat in Nederland bekend staat als dak- en thuisloze is sinds 2009 meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2018 stonden ruim 39.000 mensen bekend als dakloos; in 2009 waren dat er nog ongeveer 18.000. Daklozen die illegaal in Nederland verblijven, zijn niet meegenomen in de cijfers.

 

Het aantal daklozen met een niet-westerse achtergrond groeide de laatste jaren harder dan gemiddeld. Deze groep, waarvan de meesten jonger zijn dan 30 jaar, is sinds 2009 in aantal verdrievoudigd tot ruim 18.000. Zij maken sinds 2016 ongeveer de helft uit van het totale aantal daklozen; in 2009 was dit nog 36 procent. Wat daarbij opvalt is dat zij vaker dan gemiddeld in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag verblijven.

 

Van alle 18- tot 65-jarige daklozen had vorig jaar 57 procent een migratie-achtergrond. Het overgrote deel (84 procent) was man.

 

Woningmarkt en wachtlijsten in de zorg

 

Waardoor het totale aantal daklozen zo hard stijgt, is volgens een woordvoerder van het CBS moeilijk te zeggen. Het gaat volgens haar om een groep mensen die in weinig registraties voorkomen en dus ook lastig te volgen is. Een mogelijke verklaring is dat de wachtlijsten in de ggz in de afgelopen tien jaar zijn toegenomen. Daklozen kampen relatief vaak met psychische problemen.

Een andere factor die meespeelt, is de krapte op de woningmarkt. Het gebrek aan betaalbare woningen zorgt volgens het Leger des Heils voor een toename van het aantal daklozen. Woordvoerder Menno de Boer ziet dat de verdringing op de woningmarkt doorwerkt naar de opvang: „Omdat daklozen lastiger aan een woning kunnen komen, blijven ze langer bij ons in de nachtopvang hangen. De wachttijd is inmiddels dertien maanden, en al die tijd houden ze een plek bezet voor iemand anders die het ook nodig heeft.”

 

Het CBS bekeek alle daklozen tussen 18 en 65 jaar, die via de Basisregistratie Personen (BRP), het bijstandsregister en het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) zijn geregistreerd. Het aantal daklozen is een schatting. Omdat niet elke dakloze als zodanig geregistreerd staat en illegalen niet zijn meegenomen, ligt het werkelijke aantal in Nederland waarschijnlijk hoger.

 

 

Nieuw bestuurslid en coördinator veldwerk 

Juli 2019: Vanaf 1 juli wordt ons bestuur versterkt door Jim Hayes.  Jim heeft veel ervaring met dak- en thuislozen en verslaafden (binnen en buitenland) en is tevens een van onze veldwerkers. We zijn enorm dankbaar dat hij zich beschikbaar heeft gesteld als bestuurslid en coördinator voor het veldwerk. We bidden hem Gods zegen met zijn nieuwe taak als bestuurslid en coördinator voor het veldwerk. 


 

Opvang voor (ex)verslaafden 

Juli 2019: We zijn begonnen met de realisatie voor een opvang aan (ex)verslaafden.  Inmiddels hebben we onze eerste bezichtiging gehad. Een locatie met vele mogelijkheden. Er is echter nog veel te doen! Binnenkort meer informatie..

 


Doopdienst Johan 

Juni 2019: De ene maand neem je afscheid van iemands leven en de andere maand vier je iemands nieuwe leven…

Op 23 juni zijn we afgereisd naar Groningen om de doopdienst van Johan mee te maken. Het was een hele mooie en bijzondere dag. Johan had vooraan plekken gereserveerd zodat we alles goed konden zien en meemaken. Het was een blijde en hoopvolle dienst. Er werd gesproken over Jezus, het Levende water, er werd geklapt en gezongen, het was echt feest! Voordat Johan gedoopt werd vertelde hij op het podium voor honderden mensen zijn getuigenis. Hij vertelde over de gevangenis, zijn dakloosheid, het verdriet en verlies door zijn cocaïne verslaving maar ook wat hij ervoor heeft terug gekregen. Een geheel nieuw leven! Ontroerend en mooi hoe hij vol overgave daar stond. Hij zag er stralend uit!

Na de dienst werden we door Johan uitgenodigd op de Spetse Hoeve. Samen hebben we zijn doop gevierd met zelfgemaakte taart die hij voor ons had gebakken. Een onvergetelijke dag waarvan we hopen dat we er nog vele van mogen meemaken.

Onderstaande dooptekst heeft Johan zelf uitgekozen: Psalm 116:3 De dood had mij in zijn greep. Ik was doodsbang en ten einde raad. 4 Maar ik riep de Heer om hulp: "Heer, red me alstublieft!" 5 De Heer is liefdevol en rechtvaardig. Onze God houdt van ons en zorgt voor ons. 6 Hij beschermt de hulpeloze mensen. Ik was zó zwak geworden, maar Hij heeft me gered. 7 Ik hoef niet meer onrustig te zijn, want de Heer is goed voor mij geweest: 8 Hij heeft mijn leven gered, mijn tranen gedroogd, mijn voeten beschermd zodat ik niet struikelde.

 

 

IN MEMORIAM Ronald Brant 

Mei 2019: Ronald is op 27 mei 2019 overleden op 45 jarige leeftijd. Ronald had een zwervend bestaan in de bossen van Breda. De afgelopen maanden mochten we met Ronald een vriendschap opbouwen, hebben we hem geholpen met tentjes, slaapzakken en eten. Maar bovenal mochten we een luisterend oor zijn. Ronald maakte graag een praatje en was beleefd en behulpzaam. Altijd bereid om mee te helpen of een afwasje te doen. Hij voelde zich bij ons welkom en geliefd. Maar de GHB verslaving had hem 24/7 in zijn greep....

Een aantal weken voor zijn dood hebben we Lucas 18: 9-14 gelezen. Een boodschap die hem had geraakt.. God kijkt niet naar de buitenkant maar naar het diepst van je hart…