"Een eigen plek heeft mijn eigenwaarde teruggegeven"


Warm Thuis is een kleinschalig woonproject waarin we een (dreigend) dak- en thuislozen helpen om een (tijdelijke) kamer te huren. Bewoners wonen zelfstandig, hebben ieder hun eigen slaapkamer en leefruimte maar delen een gezamenlijke keuken en badkamer.


De huurders werken tijdens het Warm Thuis-traject aan vervolgstappen onder (professionele) begeleiding van de Herberg zodat zij kunnen werken aan hun herstel en het verbeteren van hun leefomstandigheden.


Het Warm thuis-traject duurt gemiddeld 1 jaar. Tijdens dit jaar komen mensen tot rust, werken zij aan hun herstel en zoeken bewoners actief naar permanente woonruimte.


Een eigen plek en een inschrijfadres geeft rust en veiligheid maar het biedt ook perspectief, zodat hij of zij uit de ellende kan ontsnappen en een nieuwe toekomst kan opbouwen. Daarom blijven wij de komende jaren op zoek naar meer kleinschalige woonprojecten om dak- en thuisloosheid te doorbreken en zetten wij ons met hart en ziel in om er te zijn voor hen waar mogelijk!


Meer informatie? Maak een afspraak via

076 7857358 of stuur een mailtje naar info@stichtingdeherberg.nl

"Zonder inschrijfadres kon ik niet opnieuw beginnen. Ik kon niet werken en geen uitkering aanvragen en de problemen werden alleen maar groter. Ik ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen en eindelijk weer een toekomst kan opbouwen" .                                                                               

WARM THUIS

EEN EIGEN PLEK

Huisje, boompje, beestje.

WAT ALS ALLES WEGVALT?

Huisje, boompje, beestje.
Wat als alles wegvalt? Dit overkwam Marie. Bij Warm Thuis kon zij tot rust komen en werken aan haar herstel.


"Dakloos of thuisloos het kan echt iedereen overkomen. Nog nooit heb ik me zo eenzaam en onveilig gevoeld als in de periode voordat ik bij de Herberg kwam. Een bed om te slapen, een warme douche, allemaal dingen die ooit zo gewoon waren, had ik niet meer.

Ik ben dankbaar voor de steun en de begeleiding die ik van de Herberg heb gekregen. Een eigen plek om tot rust te komen en te herstellen. Ik heb veel over mezelf geleerd. Ondanks dat ik het soms nog steeds moeilijk heb kan ik zeggen dat het goed met me gaat. Inmiddels heb ik een baan, ben ik werkzaam als vrijwilliger én heb ik een permanente woning gevonden!  

Ik heb weer vertrouwen in de toekomst. De oprechte
warmte en aandacht van de Herberg zal ik nooit
vergeten!"

* In de afgelopen jaren hebben we vele daklozen geholpen. Vele van hen hebben inmiddels een permanente woning gevonden en hun leven (weer) op de rit. Voor deze opvang zijn wij geheel afhankelijk van giften en donaties! Helpt u ons helpen?