Eerst een woning dan herstel


Een eigen huis is het beste startpunt voor het werken aan herstel en het opbouwen van een (nieuwe) toekomst.


Warm Thuis is een kleinschalig woonproject waarin we een (dreigend) dak- en thuisloze jongeren helpen om (tijdelijk) een kamer te huren. Bewoners krijgen ambulante begeleiding, wonen zelfstandig, hebben ieder hun eigen slaapkamer maar delen een gezamenlijke keuken en badkamer.

"Zonder inschrijfadres kon ik niet opnieuw beginnen. Ik kon niet werken en geen uitkering aanvragen en de problemen werden alleen maar groter. Ik ben dankbaar dat ik deze kans heb gekregen en eindelijk weer een toekomst kan opbouwen" 


-Thijs                                             

Voor wie

Warm Thuis is bedoeld als tussenvoorziening voor jongeren die zijn vastgelopen door verschillende omstandigheden, zoals een instabiele (thuis) situatie of geen opvolging hebben na een jeugdinstelling. De leeftijd varieert tussen de achttien en 27 jaar.


*De leeftijdsgrens is een richtlijn, hiervan kan worden afgeweken en is afhankelijk van de desbetreffende situatie.

Warm Thuis

Eerst een woning dan herstel 

Warm Thuis- traject in het kort


Warm Thuis is een kleinschalig woonproject waarin we een (dreigend) dak- en thuisloze jongeren helpen om (tijdelijk) een kamer te huren. Onze locaties bevinden zich midden in de woonwijk.


Bewoners wonen zelfstandig, hebben ieder hun eigen slaapkamer maar delen een gezamenlijke keuken en badkamer.

De jongeren werken tijdens het Warm Thuis-traject aan vervolgstappen onder professionele begeleiding van de Herberg zodat zij kunnen werken aan hun herstel en het verbeteren van hun leefomstandigheden.


Het Warm thuis-traject duurt gemiddeld 1 jaar. Tijdens dit jaar komen jongeren tot rust, werken zij aan hun herstel en zoeken bewoners actief naar permanente woonruimte.


Meer informatie? Maak een afspraak via

076 7857358 of stuur een mailtje naar info@stichtingdeherberg.nl

Warm Thuis in het kort

Wat maakt Warm Thuis zo uniek

Betrokken en dichtbij

De Herberg investeert echt in een groep jongvolwassenen die dreigt uit te vallen. Deze jongvolwassenen hebben niet alleen een woonprobleem, vaak komt er uiteindelijk meer naar voren.


Het unieke aan dit project is de onvoorwaardelijke steun en vertrouwen in de deelnemers. De begeleiders staan echt naast de deelnemers. Dit is een hele andere benadering dan ze voorheen gewend waren vanuit de reguliere hulpverlening. Er wordt niet geoordeeld, begeleiders zijn juist nieuwsgierig. Het zorgt ervoor dat ze zich veilig en vertrouwd gaan voelen. Hieruit komen grote, zichtbare, veranderingen voort. Deelnemers mogen zijn wie ze zijn, hun zelfvertrouwen groeit hierdoor zichtbaar waardoor er openheid komt en ze gaan praten over problemen en hulp.


De jongvolwassenen worden niet benaderd als kwetsbare groep maar als een groep talentvolle mensen. Uiteindelijk hebben alle deelnemers talenten en dromen, alleen hebben sommigen even geen dak boven hun hoofd, waardoor ze een steuntje in de rug nodig hebben. Het gaat in de eerste instantie om een dak boven hun hoofd, daarnaast over hoe iemand perspectief krijgt op lange termijn.


Kwaliteit

Er wordt maatwerk en een totaalpakket geleverd, afgestemd op de behoeften van de deelnemers. Er wordt gewerkt met wetenschappelijk bewezen methodieken/hulpmiddelen zoals Positieve Gezondheid en de Presentiebenadering.


De deelnemers worden begeleid door een vast team van professionals. Doordat De Herberg verschillende disciplines en professionals onder een dak heeft, komt zij sneller in aanraking met de doelgroep jongvolwassenen, bijvoorbeeld bij de Soepbus, via veldwerk, op de inloop of via het Steun- en adviespunt. Hierdoor worden er vroegtijdig signalen opgepikt en kan er snel geschakeld worden.


Beroepskrachten

Om de kwaliteit te waarborgen heeft De Herberg bewust gekozen voor een kleinschalige opzet en de inzet van professionals. Het monitoren van de voorgang van deelnemers wordt nauwlettend in de gaten gehouden door professionals. Iedere deelnemer werkt samen met zijn of haar begeleider aan een persoonlijk herstel- en doorstroomplan. Herstel is een persoonlijk proces waarin eigen regie met gepaste ondersteuning van belang is.


Onder supervisie van een professional ondersteunen vrijwilligers van De Herberg de deelnemers met het opbouwen van een sociaal netwerk, denk hierbij bijvoorbeeld aan samen koffiedrinken bij de buren en meedoen aan activiteiten in de wijk. Dit is een essentieel onderdeel om terugval te voorkomen en te bouwen aan stabiliteit. Daarnaast kunnen vrijwilligers deelnemers bijstaan met hand- en spandiensten rondom bijvoorbeeld een verhuizing. Aan De Herberg is een groot aantal trouwe vrijwilligers verbonden, waardoor deelnemers steeds dezelfde gezichten zien.


Samenwerking netwerkpartners

In de afgelopen jaren heeft De Herberg een nauwe en fijne samenwerking opgebouwd met een groot aantal netwerkpartners in het sociale domein. Gedurende het traject werkt De Herberg, indien nodig, samen met externe partijen. In overleg, en met goede samenwerkingsafspraken, kan een deelnemer zijn of haar (externe) begeleider behouden gedurende het traject.

Het belang van de deelnemer is hierin leidend en wordt altijd vooropgesteld.


Startkapitaal

(Dreigend) dak- en thuisloze jongvolwassenen hebben vaak geen startkapitaal. Hierdoor kunnen zij geen borg en of huur betalen. Een nieuwe start is dan onmogelijk.


De Herberg helpt en ondersteund deze jongeren door garant te staan voor de borg en de eerste maand huur zodat zij, na inschrijving op het adres, een uitkering kunnen aanvragen of op zoek kunnen naar werk. Door het aanbieden van een startkapitaal kunnen zij een nieuwe start maken en uiteindelijk zelf hun huur betalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een inspanningsverklaring om de deelnemers zelf verantwoordelijk te maken voor hun proces. Hierin worden ze begeleid door hun begeleiders.


Huisje, boompje, beestje.
Wat als alles wegvalt? Dit overkwam Marie. Bij Warm Thuis kon zij tot rust komen en werken aan haar herstel.

Dakloos of thuisloos het kan echt iedereen overkomen. Nog nooit heb ik me zo eenzaam en onveilig gevoeld als in de periode voordat ik bij de Herberg kwam. Na een moeilijke periode kon ik niet meer thuis blijven wonen. 

Een bed om te slapen, een warme douche, allemaal dingen die ooit zo gewoon waren, had ik niet meer.


Ik ben dankbaar voor de steun en de begeleiding die ik van de Herberg heb gekregen. Een eigen plek om tot rust te komen en te herstellen.


Ik heb veel over mezelf geleerd. Ondanks dat ik het soms nog steeds moeilijk heb kan ik zeggen dat het goed met me gaat. Inmiddels heb ik een baan, ben ik werkzaam als vrijwilliger én heb ik een permanente woning gevonden!  

Ik heb weer vertrouwen in de toekomst. De oprechte
warmte en aandacht van de Herberg zal ik nooit
vergeten!"

MARIE, 21 JAAR


Marie is een 21 jaar jong meisje dat gevlucht was uit een onveilige thuissituatie. Ze kon niet in haar eigen woonplaats blijven. Voordat ze bij ons kwam had ze al een paar nachten alleen op het station doorgebracht. Met een grote rugzak, haar enige bezit, klopte ze aan voor hulp.
EMMA, 18 JAAR


Emma 18 jaar, groeide op met een agressieve vader. Haar moeder was de enige die haar altijd beschermde. Zij was haar grote steun en toeverlaat. Op 16 jarige leeftijd verloor ze haar moeder waardoor de thuissituatie onmogelijk werd. Ze vluchtte uit huis en verbleef maandenlang bij verschillende vrienden en kennissen op de bank. Praten over haar situatie durfde ze niet.THIJS, 26 JAAR


Thijs 26 jaar, is sinds zijn jeugd bekend met jeugdzorg en instellingen. Na zijn 18e jaar was er geen opvolging waardoor hij verder afgleed, verkeerde vrienden kreeg en in de schulden kwam. Inmiddels was hij het vertrouwen in mensen en instanties kwijtgeraakt.


Steun ons

Steeds meer jongeren raken dak- of thuisloos. Momenteel is een op de vijf dakloze mensen tussen de achttien en 27 jaar oud. De vraag naar extra woningen is groot. Daarom willen wij de komende jaren onze Warm Thuis locaties uitbreiden om dak- en thuisloosheid onder jongeren te verminderen.


In de afgelopen jaren hebben we vele daklozen geholpen. Vele van hen hebben inmiddels een permanente woning gevonden en hun leven (weer) op de rit. Voor deze opvang zijn wij geheel afhankelijk van giften en donaties! Helpt u ons helpen?


Wij zetten ons met hart en ziel in om er te zijn voor hen waar mogelijk.

Momenteel is een op de vijf dakloze mensen tussen de achttien en 27 jaar oud. Deze jongvolwassenen maken een valse start van hun volwassen leven. Er spelen veelal problemen als geldtekort, instabiele thuissituaties, geen opvolging na jeugdinstelling en psychische klachten. Vaak hebben ze geen sociaal netwerk om hen daarbij te helpen (Rijksoverheid, z.d.).

RIJKSOVERHEID

unsplash