Onder de Pannen

Geef uw kwetsbare stadsgenoot of dorpsgenoot nieuw perspectief, zodat hij of zij uit de ellende kan ontsnappen en een nieuwe toekomst kan opbouwen! 

Economische daklozen


Het project “Onder de Pannen” richt zich op de economische daklozen. Kenmerkend aan deze groep (economisch daklozen) is dat ze geen verslaving of psychiatrische problemen hebben. Economische daklozen worden ook wel zelfredzame daklozen of nieuwe daklozen genoemd. Toch komen ze op straat te staan. Bijvoorbeeld vanwege een relatiebreuk, of door het tekort aan betaalbare en toegankelijke huurwoningen. Een nieuwe woning is dan niet snel gevonden. Hoewel economisch daklozen zelfredzamer zijn dan de traditionele daklozen, hebben ze toch hulp nodig. Met een klein beetje hulp kunnen ze wél al een forse stap zetten


Het doel


van het project is om mensen snel onderdak te bieden zodat zij niet verder afglijden en uiteindelijk meer problemen ontwikkelen door een leven op straat. Het risico is groot dat de problemen zich opstapelen. Geen thuis kan bijvoorbeeld leiden tot een onrustig en onveilig gevoel of zelfs psychische problemen, een zware belasting voor het sociale netwerk of (meer) schulden. De dakloze heeft met een kamer rust en perspectief. 


Hoe werkt het?


Economisch daklozen brengen we tijdelijk (max. 1 jaar) onder bij mensen die een kamer beschikbaar hebben en bereid zijn om een stadsgenoot of dorpsgenoot hulp te bieden. Degene die onder dak gebracht wordt, betaalt hiervoor huur en een onkostenvergoeding. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten. De dakloze heeft rust en perspectief en krijgt zonodig hulp en begeleiding om zich te herpakken en de verhuurder verdient een extra zakcentje, omdat we de normen van de belastingdienst hanteren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres. 


Hoe kunt u helpen?


Geef u op als u een kamer over heeft en als kostgever wilt fungeren voor maximaal één jaar.

U kunt zich aanmelden via onderdepannen@stichtingdeherberg.nl

Wij starten dan met de intake en maken een match tussen u en de huurder. Stichting De Herberg begeleidt de huurder naar een nieuwe toekomst en blijft contact met u onderhouden gedurende de verblijfsperiode.  


Als u géén kamer over heeft en toch wilt helpen, kunt dit project financieel steunen via NL89INGB0009314007 t.a.v. Stichting de Herberg Breda I Onder de Pannen. 
"Onze droom:

een stad die openstaat voor mensen in armoede, zonder thuis.

Waar mensen zich vrijwillig inzetten voor hen die minder te kiezen hebben.

Waarin we betrokken zijn met de ander en niemand zich verloren voelt.

Een stad met een open hart."

Stichting de Herberg

23 februari 2021, BN de Stem