Onder de Pannen

Geef uw kwetsbare stadsgenoot of dorpsgenoot nieuw perspectief, zodat hij of zij uit de ellende kan ontsnappen en een nieuwe toekomst kan opbouwen! 

Onder de Pannen

Er is een grote groep economisch daklozen, niet verslaafd of met psychiatrische aandoeningen, maar zonder goed sociaal netwerk dat hen opvangt. Voor deze mensen bestaat niet of nauwelijks opvang, terwijl deze groep groeit. Daarom is Stichting de Herberg Breda "Onder de Pannen" gestart.


Het gaat vooral om mensen die door verlies van hun baan of door scheiding op straat terecht komen. Het doel van het project is om mensen snel tijdelijk onderdak te bieden, zodat zij niet verder afglijden en afhankelijk raken van hulpverlening en mogelijk van de (dure) nachtopvang.


Deze economische daklozen brengen we tijdelijk onder bij mensen die een kamer beschikbaar hebben en bereid zijn een stadsgenoot hulp te bieden. Degene die Onder de Pannen gebracht wordt, betaalt hiervoor huur en een onkostenvergoeding. Onderhuur dus, waarbij de verhuurder niet gekort wordt op uitkering en/of toeslagen. Zo wordt niet alleen de huurder geholpen, maar gaat ook de verhuurder erop vooruit.


Aanmeldingen van huurders worden gescreend. 

Om voor Onder de Pannen in aanmerking te komen als huurder moet u minimaal voldoen aan de volgende criteria: 

  • Geen ernstige problematiek (verslaving, psychische problemen)
  • Zelfredzaam en in staat een huishouden te delen, sociaal vaardig
  • Gescreend door Centraal Onthaal voor Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen
  • Mogelijkheid tot het betalen van huur, het hebben van inkomsten
  • Ingeschreven bij Klik voor Wonen, huurder blijft doorzoeken naar eigen onderdak
  • Geen (woonzorg voor) kinderen
  • 18+

 

*U dient te voldoen aan alle bovenstaande criteria


Zo werkt het

U heeft een kamer die u niet gebruikt. U vindt het fijn als iemand die benut en u kunt wel wat extra inkomsten gebruiken. Dan is Onder de Pannen iets voor u. Uw ongebruikte kamer is namelijk een uitkomst voor iemand die even zonder thuis zit.


Wie komt er in huis?

U beslist samen met Stichting de Herberg wie er in uw kamer komt wonen. Vooraf maakt u uw wensen bekend. Als er een geschikte kandidaat is, start de kennismakingsprocedure. Pas als u het ziet zitten met de huurder (en andersom) start de verhuur.


Mag dat wel?

Ja, Stichting de Herberg Breda werkt in dit project samen met de woningcorporaties en de gemeente waardoor een kamer verhuren via Onder de Pannen mogelijk is zonder dat er gekort wordt op de uitkering en/of toeslagen. 


Loop ik financieel risico?

Nee, u gaat er altijd op vooruit. U behoudt uw eventuele uitkering en/of toeslagen. 

De hoogte van het bedrag dat u aan onderhuur overhoudt verschilt per woon-en/of inkomens situatie. De hoogte berekenen we voordat u het contract tekent.


Meer weten?

Wilt u meer weten over Onder de Pannen, of wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mail naar onderdepannen@stichtingdeherberg.nl  Bellen kan ook 076 7857358