‘Steun voor thuis!


Stichting de Herberg biedt diverse concepten aan om dak- en thuislozen weer op de been te helpen, zoals Onder de Pannen, De Rustplek en Warm Thuis. Als mensen weer een (tijdelijk) onderkomen hebben, dan kunnen zij vaak een extra handje gebruiken. Daarnaast is het hebben van een sociaal netwerk een belangrijk onderdeel om terugval te voorkomen en te bouwen aan stabiliteit. HipHelpt Breda draagt daar aan bij...

Hip Helpt Breda

Hulp in Praktijk