Onze activiteiten

INLOOPHUIS


Stichting de Herberg heeft een gastvrije huiskamer voor wie geen huiskamer of (t)huis heeft. We bieden een luisterend oor, een warme kom soep of een warme maaltijd. Daarnaast bieden we laagdrempelige activiteiten. 

STEUN- EN ADVIESPUNT


Van maandag tot en met vrijdag is het Steun-en adviespunt geopend voor (dreigend) dak- en thuislozen. Mensen kunnen terecht voor een luisterend oor bij (vrijwillige) professionals en voor allerlei sociaal, maatschappelijke en juridische vragen en ondersteuning. 

ZORG VOOR ARBEIDS-MIGRANTEN


Het aantal dakloze arbeidsmigranten neemt steeds meer toe. De Herberg helpt en ondersteund op straat belande arbeidsmigranten.SOEPBUS


De Soepbus is een belangrijk onderdeel voor dak- en thuislozen in Breda. Bezoekers kunnen terecht voor een warme kom soep en een luisterend oor. Daarnaast verstrekken we kleding, slaapzakken en toiletartikelen...

VELDWERK

Veldwerkers benaderen dak- en thuislozen in hun eigen omgeving en ondersteunen hen zo nodig in de eerste levensbehoeften zoals eten, drinken, kleding en dekens. Vaak onstaat hiermee het eerste contact en een goed gesprek... 

.

WARM THUIS


Warm Thuis is een kleinschalig woonproject i.o waarin we tijdelijk woonruimte en professionele begeleiding bieden aan dak- en thuislozen die de grip op zichzelf het leven zijn kwijtgeraakt. 

ONDER DE PANNEN


Geef uw kwetsbare stadgenoot of dorpsgenoot nieuw perspectief, zodat hij of zij uit de ellende kan ontsnappen en een nieuwe toekomst kan opbouwen!


Een uniek project, want er is mogelijk gemaakt dat iedereen die een kamer overheeft zich aan kan melden als verhuurder zonder gekort te worden. Ook mensen met een uitkering, toeslagen en (sociale) huurwoning. Zo heeft een huurder een tijdelijke rustplek en houdt een verhuurder er altijd een extraatje aan over.

DE RUSTPLEK (I.O)


In samenwerking met de Rustplek Nederland hopen we vanaf januari 2023 van start te gaan met een nieuw project!


Een tijd rust nemen op een plek die geborgenheid biedt kan helpen even alles op een rijtje te zetten, de juiste hulp en begeleiding te vinden en nieuwe kansen te ontplooien.
Onze gastgezinnen stellen hiervoor hun huizen beschikbaar en delen hun alledaagse leven met gasten.

.

KERSTHERBERG


Voor veel men­sen roept kerst be­paal­de ge­voe­lens op zoals ge­zel­lig­heid, een kerst­boom ver­sie­ren, samen zijn met vrien­den, met fa­mi­lie, lek­ker eten.

 

He­laas geldt dit niet voor ie­der­een. Er zijn

men­sen, die bij­voor­beeld nie­mand

heb­ben om kerst mee te vie­ren, geen geld

heb­ben om de kerst door te komen of zelfs geen (t)huis heb­ben om kerst te be­le­ven. Voor deze men­sen is Kerst­mis vaak he­le­maal geen fijne tijd.

 

Voor alle men­sen, die om wat voor reden dan ook geen (t)huis hebben of geen kerst kun­nen of wil­len vie­ren, is de Kersther­berg al sinds 1981 dé huis­ka­mer van Breda

KERKDIENSTEN


Iedere laatste zondag van de maand organiseren we een laagdrempelige kerkdienst voor en met onze bezoekers.